100uF / 250V elektrolyyttikondensaattori, pysty

1,20 € 0,97 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-100-2E16X20STD