100uF / 450v elektrolyyttikondensaattori, pysty

3,20 € 2,58 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-110-2W18X40EL