100uF / 450v elektrolyyttikondensaattori, pysty

4,00 € 3,23 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-110-2W18X40EL