22uF / 250V elektrolyyttikondensaattori, pysty

0,60 € 0,48 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-022-2E10X20STD