22uF / 400V elektrolyyttikondensaattori, pysty

1,60 € 1,29 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-022-2G12X25JAP