47uF / 400V elektrolyyttikondensaattori, pysty

1,20 € 0,97 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-047-2G12X30