47uF / 450v elektrolyyttikondensaattori, pysty

2,00 € 1,61 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-047-2W18X25EL