47uF / 450v elektrolyyttikondensaattori, pysty

3,00 € 2,42 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-047-2W18X25EL