UralTone Nos Toaster Deluxe - rakennusohje

UralTone Nos Toaster Deluxe ammentaa samaa ideaa kuin pienempi Nos Toaster 5F1. Kytkentä hyödyntää NOS komponentteja joiden saatavuus ja laatu on hyvä mutta pienen kysynnän hinnat ovat kohtuullisia. Tyylillisesti Nos Toaster Deluxe liikkuu soundillisesti Tweed Deluxe 5E3 ja Blackface vahvistimien välimaastossa. Vahvistin rakennetaan 5E3 chassikseen ja sopii suoraan Tweed Deluxe -vahvistinkoteloon.

Tässä artikkelissa käydään rakentamisen vaiheet pääpiirteittäin. Kaikkia yksityiskohtia ei käydä läpi ja arkittekin idea on lähinnä tehdä rakentaminen tutuksi pääpiirteissään.

Noudata rakentamisessa aina sarjan mukana toimitettua layout-kuvaa ja osalistaa. Päivitämme välistä sarjojen kytkentöjä ja ajan myötä näihin tulee aina parannuksia tai muutoksia esim. osien saatavuuden mukaan. Osasarjan mukana tuleva layout-kuvassa ja osalista on aina oikein ja ko. versioon tehty.

 1. UralTone Nos Toaster Deluxe - rakennussarja
  495,00 € 399,19 €
  Rating:
  98 % of 100

  UralTone Nos Toaster Deluxe on NOS komponentteja laajasti hyödyntävä putkivahvistin, joka liikkuu soundillisesti Tweed Deluxe 5E3 ja Blackface vahvistimien välimaastossa. 

  Lisätietoja

UralTone Nos Toaster Deluxe rakennussarja - BOM - Sarjan osalista

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Vahvistimen rakentaminen käsittää kolme vaihetta. Chassikseen kiinnitettävien osien asentaminen ja näiden keskenäinen ohdotus, kytkentälevyn ladonta ja juottaminen sekä kytkentälevyn asennus chassikseen ja sen johdottaminen. Kaksi ensimmäistä voi tehdä itselle sopivassa järjestyksessä. Suosittelemme kuitenkin seuraamaan alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Näin rakentaminen tapahtuu jäsennettynä artikkelin rytmittänänä.

Rakentaminen aloitetaan chassikseen kiinnitettävistä osista. Helpoin järjestys on aloittaa pienistä osista ja jättää raskaat muuntajat viimeiseksi. Näin kotelon käsittely on helpompaa.

Kiinnitä takapaneelin osat. Kannat kiinnitetään pidemmillä M3 ruuveilla. Huomioi putkenkantojen asennussuunta:

 • Noval-kannat (etuasteputki) - avoinainen / nastaton puoli kohdistetaan kohti kotelon pohjaa
 • Octal-kannat (pääteputket, tasasuuntaaja) - keskellä oleva ohjaustappi suunnataan kohti kotelon avointa sivua
 • Octal-kannoille asennetaan juotoskorvakkeet
 • Jakkien ja kotelon väliin laitetaan tähtialuslevyt.

Etupaneelin potentiometrien ohjainnastat tulee poistaa ennen asennusta. Pieni tappi murtuu helposti poikki pihdeillä vääntämällä.

Kiinnitä potentiometrit, kytkin, liittimet sekä merkkivalo. Muista asentaa etupaneeli. Heardoom-potentiometrin alle asennetaan eristelevy (kts. kuva alla).

Jakkien ja kotelon väliin laitetaan tähtialuslevyt.

Huom: Kuvassa alempi jakki on asennettuna väärään suuntaan. Asenna tämä samoin kuten layoutissa 180° käännettynä.

Headroom -potentiometrin alle asennetaan eristelevy.

Asenna pohjan osat:

 • Kykentälevyn alle asennetaan eristelevy. Tämä jää kotelon pintaan kiinni. Kaksi korotuspalan paikkaa jää käyttämättä (vrt. kuva). Vasemman reunan korotuspala asennetaan muihin nähden käännettynä.
 • Verkkomuuntajan mutterien alle tulee isot aluslevyt.
 • Päätemuuntajan johtoja varten asennetaan kumiset läpiviennit.
 • Huomaa muuntajien asennussuunnat (vrt. kuva). Mikäli muuntajat asennetaan ympäri käännettynä, johtouksesta tulee tahattoman pitkä vetojen mennessä ristiin.

Juota impedanssinvalintakytkin piirilevyyn. Levyn komponenttipuolelle on piirretty kiertokytkimen ääriviivat, kohdista kytkin viivojen mukaan. Asennussuuntia on näin kaksi (vrt kohdistusnasta). Kumpikin toimii, kontaktit ovat peilikuvia.

Juota muuntajien johdot takapaneelin puoleiselta sivulta:

 • Verkkomuuntajan keltainen ja punainen johtopari tasasuuntausputken kannalle
 • Verkkomuuntajan vihreä johdinpari pääteputken kannalle.
 • Päätemuuntajan sininen johdin lyhennetään ja pää suojataan kutistesukalla.
 • Päätemuuntajan ruskea ja sininen johdin pääteputkien kannoille.
 • Päätemuuntajan valkoinen, vihreä ja keltainen johdin impedanssivalintakytkimen levylle
 • Päätemuuntajan musta kaiutinjakkien runkoon.
 • Johdin impedanssivalintakytkimeltä kaiutinjakkien tip-kontaktille. Voit käyttää tässä päätemuuntan asennukselta jäänyttä vihreää johdinta.

Juota päätemuuntajan sisääntulon musta ja valkoinen johdin verkkokytkimelle. Suojaa kontaktit kutistesukalla.

Kuori verkkokaapelin eristettä n. 25cm matkalta ja työnnä johdin vedonpoistajan läpi. Ole huolellinen ettet leikkaa sisällä kulkevien johtimien eristeitä. Kuorinta onnistuu helpoiten taittamalla johdin kuorittavasta kohdasta mutkalle ja leikkaamalla varovasti eristettä ulkokaarteen puolelta. Näin eriste alkaa murtumaan poikki kun sen pintaa leikataan. Leikkaus onnistuu esim. hyvillä sivuleikkureilla. Etene maltilla.

 • Sininen johdin vedetään suoraan verkkokytkimelle.
 • Ruskea johdin juotetaan sulakepesälle. Suuntaa johdin kohti kotelon seinää.
 • Juota johdin sulakepesältä verkkokytkimelle. Kuvassa on käytetty verkkomuuntajalta ylijäänyttä valkoista johdinta.
 • Jätä suojamaan johdin pitkäksi ja kiinnitä sen päähän rengasliitin. Kiinnitä rengasliitin runkoon M4 ruuvilla. Rengasliittimen ja rungon väliin asennetaan M4 tähtialuslevy.

Juota edellisen kohdan johtimet verkkokytkimelle. Suojaa liitos kutistesukalla.

Seuraavaksi johdotetaan putkien hehkut.

 • Leikkaa sarjan mukana toimitettu vihreä yksisäikeinen johdin kahteen yhtä pitkään osaan.
 • Juota toinen johdin ensimmäisen etuasteputken nastaan 9.
 • Juota toinen johdin ensimmäisen etuasteputken nastaan 4. Työnnä johdinta juotoskorvakkeesta noin 6mm yli, jotta voit taittaa sen pään nastaan 5. Juota johtimen pää kiinni. (kts kuva alla)
 • Nastalta 9 tulevan johtimen voi jättää edellisen nastojen 4 ja 5 välisen johdinsillan alle, jolloin asennuksesta tulee matala.
 • Puno kaapeleita yhteen niin pitkään kunnes punottu osa yltää kotelon taitteeseen asetettuna seuraavan etuasteputken kohdalle.
 • Taita päät seuraavalle etuasteputkelle ja lyhennä johtimet sopimaan pinneihin 9 ja 5.
 • Pujota uudet johtimet nastoihin 5 ja 9. Huomioi silta pinnistä 5 pinniin 4.
 • Jatka punontaa pääteputken kannalle ja siitä taas seuraavalle pääteputkelle. Älä kuitenkaan juota johtimia viimeisellä pääteputkella vielä.

Yksityiskohta etuasteputkien hehkun johdotuksesta.

Juota 100ohm hehkun maadoitusvastukset sekä pääteputkien maadoitukset juotoskorvakkeisiin. Jätä edelleen hehkujen juotokset juottamatta.

Chassisksen valmistelu on nyt valmis. Laita tämä syrjään ja jatka kytkentälevyn kasaamisella.

Levyn voi kasata joko osatyypeittäin tai matalat ensin -tekniikalla. Jälkimmäisellä lopputulos on ehkä parempi, sillä osat saadaan siististi levyn pintaan sillä osat painautuvat levyyn kiinni kun levy käännetään ympäri juottamista varten. Jotta työ pysyy hallinnassa, merkitse osalistaan aina käyttämäsi osan numero. Näin pysyt perillä missä mennään.

Juota vain ne pisteet joihin ei asenneta komponentteja. Lyhennä kuitenkin kaikkien komponenttien kytkentäjalat.

Jatka asetetta korkeampien osien kanssa

Yhä edelleen, kunnes kaikki muut paitsi isot öljykondensaattorit ovat asennettuna.

Osa toimitetuista öljykonkista ovat bulk-pakattuja ja näissä ei ole valmistajan asentamaa muovikuorta. Sarjan mukana toimitetaan kutistesukkaa jolla metallipinta saadaan suojattua. Kuori on jännitteetön, mutta saattaa osua alla olevien osien jännitteellisiin pintoihin. (Kuva on ylivalottunut, eikä kutistesukkaa näe.)

Kun kondensaattorit ovat sukitettu, asenna nämä levylle. Kytkentälevy on ladottu.

Pääteasteen katodikondensaattorin plusnavan vieressä olevaan korostuspalaan laitetaan muovinen prikka ennen levyn asennusta. (Kuvassa tämä tolppa on impedanssivalintakytkimen vasemalla puolella).

Pujota kytkentälevy chassikseen. Tämä onnistuu osia irrottamatta parhaiten pujottamalla levyn vasen yläkulma ensin verkkokytkimen alle ujuttaen tätä siten, että oikea reuna menee jakkien alle.

Mikäli ujutus ei onnistu, voit irrottaa tilapäisesti sisääntulon jakit.

Kiinnitä kytkentälevy muttereilla, sekä ruuvilla joka asennetaan sulakepesän läpi.

Juota päätemuuntajalta tuleva punainen johdin levylle.

Juota (käyttäen edellisestä vedosta jäänyttä johdinta) juottamalla veto tasasuuntausputken nastalta 8 kytkentälevylle.

Juota verkkomuuntajan keltainen johdin piirilevylle. Mikäli tila tuntuu ahtaalta, irrota verkkokytkin tilapäisesti juottamista varten.

Juota suojahilavastukset levyn ja pääteputken kantojen väliin.

Huomaa oikeanpuoleisen vastuksen asennus: Pohjan eristelevy ei ylety tänne, joten komponentin pystyy asentamaan niin syvälle, että pisteeseen tulee oikosulku. Varmista, ettei vastuksen jalka jää pitkäksi.

Asenna mosfet. Voit leikata kytkentäjalkoja siten, että ne riittävät padien pintaan. Kotelon ja alumiinioksidi-levyn ja mosfetin ja alumiinioksidilevyn väliin laitetaan piitahnaa.

Juota osa pintapuolelta kiinni.

Juota etuasteputkien johdot.

 • Johtimien mitat on merkitty layoutkuvaan ja kuvan alareunassa on mitta.
 • Jätä ne kotelon yli asennettavat johdot toistaiseksi juottamatta.

Juota pääteputkien katodien johdot. Huomaa silta kannan yli.

Kaksi edellistä työvaihetta

Juota Headroom -säätimen johdot.

Juota potentiometrien väliset johtimet, sekä johtimet näistä sekä jakeista levylle.

Jätä taas ne johtimet juottamatta, jotka kulkevat kotelon yli.

Jakkien johdotus. (Keltaista johdinta ei asenneta vielä.)

Juota ensimmäisen etuasteputken kannalle grid-stopper vastus.

Juota vastukselle ja toiselle etuasteputkille tulevat, kotelon sivujen välille tulevat johdot.

Pidä nämä johtimet lyhyinä. Vetoa ei kannata jättää pitkäksi, sillä ko. vedot ovat herkkiä oskilloinnille.

(Huom. kuvassa levyllä on jäänyt juottamatta komponentteja. Tekevälle sattuu.)

Juota pääteputkille grid-stopper vastukset, sekä hilojen johtimet kuvan mukaisesti.

Asenna merkkivalon johtimet pääteputken hehkun nastoille ja juota viimein kaikki nastoille asennetut osat kiinni.

Juota johtimet merkkivalolle. Ko. johdot kannattaa punoa yhteen (kts. kuva alla).

Yhteenvetokuva edellisistä työvaiheista.

Vahvistimen asennustyöt ovat valmiit. Seuraavaksi tarkistetaan layout-kuvaa seuraten, että kaikki johdotukset on vedetty ja osat ovat ladottu oikein.

Päivitetty tarkistus ja mittausohje löytyy täältä:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CRP6kfBlP8VWHthzhgFmR605qaoRH0X6vjR967P3Yy4/edit?usp=sharing

Käy ensin etusivun ohjeet läpi ja etsi tarkemmat mittausohjeet vahvistinkohtaiselta välilehdeltä. Muista laittaa headroom säätö täysille, muut potikat nollaan.

Käy kytkentä läpi johto johdolta, osa osalta ja merkitse tarkistettu osa layout-kuvaan. Kun kaikki on todettu oikeaksi mittaa yleismittarilla sekä maadoituksen eheys ja poissulje virtalähteen oikosulut:

 • Mittaa yleismittarin resistanssi-alueella: Toinen mittapää mihin tahansa runkoon ja toisella mittapäällä tarkista elektrolyyttikondensaattorien C1, C3, C10-C14 ja rungon väliltä 0 ohm resistanssi.
 • Mittaa yleismittarin resistanssi-alueella: Resistanssi C11-C14 + ja - napojen väliltä. Tässä mittauksessa resistanssi on ensin pieni mutta asettuu useampaan sataan kilo-ohmiin. Malta odottaa mittarin asettumista. Pieni resistanssi, nolla tai vain muutamia kilo-ohmeja voi olla merkki mahdollisesta oikosulusta joka kannattaa etsiä ennen virtojen laittamista.

Kun mittaukset ja tarkistukset ovat tehty onnistuneesti, voi laitteeseen kytkeä virrat. Asenna sulakkeet sekä tasasuuntausputki paikoilleen, muut putket jätetään asentamatta. Väännä headroom-säätö täysille. Mittaa jännite maan ja kytkentälevyn kondensaattoreilta. Kuormittamaton jännite on kaikissa plusnavoissa suunnilleen sama ja tässä vaiheessa reilusti yli layoutkuvaan merkittyjen mittapisteiden tulosten. Mikäli tässä vaiheessa kondensaattoreilla ei ole jännitettä, laite savuaa, kipinöi tai tekee jotain odottamatonta, sammuta virrat. Headroom-säätö ei toimi ilman kuormaa kunnolla, joten säätäminen ei vaikuta kovin nopeasti.

Ennen mahdollista vian etsintää varmista mittaamalla, että virtalähteen kondensaattorit ovat jännitteettömät ja laite irroitettu verkosta. Layoutkuvassa on myös vaihtojännite-mittapisteet. Nämä voi tarvittaessa mitata yleismittarin 1000Vac alueella, mikäli laitteessa on ongelmia. Näistä yhdellä nuolella merkityt ovat mitattu suhteessa maahan, kahdella nuolella merkityt ovat taas mitattu nuolten välistä.

Asenna loput putket ja kytke lähtöön kaiutin tai keinokuorma. Väännä muut paitsi headroom-potikka nollaan. Kytke sähköt. Anna vahvistimen asettua hetki ja mittaa jännitteet mittapisteistä. Seuraa samalla ettei vahvistin tee mitään odottamatonta.

Sarjassa käytettyjen metallikuoreen pakatut 6AG7 putket saattavat tuoksahtaa ensialkuun hieman. Tästä ei kannata huolestua. Tarkkaile kuitekin, että kytkennän puolella, laitteen sisällä on asiat kunnossa.

Layoutkuvaan on merkitty mittapisteet 400V, 325V jne. Näiden mittapisteiden arvot ovat mitattu suhteessa maahan, eli yleismittarin musta mittapää kiinnitetään laitteen runkoon ja punaisella tehdään mittaukset. Toisen käden päällä voi samalla vaikka istua. Käytä mitta-alueena 1000Vdc asetusta ja salli n. 10 % heitto annetusta mittatuloksista. 

Mittapisteiden jännitteisiin vaikuttaa aina putkien parametrien hajonta ja virrankulutuksen erot. Toinen tuloksia muuttava tekijä on verkkojännitteen suuruus. Tämä voi vaihdella 220-240Vac välillä, joka näkyy helposti mittauksissa. Jännitteitä kannattaa tarkistella enemmän kokonaisuutena ja sallia näille liukumaa suuntaan jos toiseen. Suuret poikkeamat yksittäisessä mittapisteessä muiden ollessa kohdillaan voivat taas paljastaa esim. väärän kokoisen vastuksen ladonnan ko. kohdassa kytkentää. Kannattaa myös luottaa kuulohavaintoihin: Jos laite soi huonosti, jokin on huonosti.

Huom: Mikäli mittaat jännitteitä ilman putkia, jännitteet verkkomuuntajalla kuormaamattomana ovat aina korkeammat. Verkkomuuntajan vaihtovirtamittauksia lukuunottamatta mittaa jännitteet aina putkien kanssa.

Kun mittaukset ovat tehty hyväksyttävästi, vahvistin on valmis. Kytke kitara ja avaa volume-potikaa valitsemallasi kanavalla. 

Onnea ja antoisia soittohetkiä uudelle vahvistimelle!

[related_products is_auto_added="1"]