UralTone Princeton Reverb AA1164 - Rakennusohjeet

Princeton reverb edustaa monelle nykysoittajalle optimaalisen kokoista vahvistinta. Sen jaksaa kantaa vaikka julkisille keikalle ja soundi on kuitenkin viimeisen päälle upea. Sekä tremolo että kaiku ovat hienon kuuloisia ja kruunaavat perinteisen puhtaan Fender soundin. Pedaaleilla vahvistin taipuu hyvinkin moneen.

Kun koko ja ominaisuudet on karsittuja tulee myös hinnasta sopiva ja rakenteesta helposti kasattava. Prineton reverb on suositeltava ensimmäinen Blackface projekti - se on helppo rakentaa tilavan kotelon ja helpon layoutin ansiosta. Rakentaja rahoilleen saa varmasti todella paljon katetta.

Tässä artikkelissa käydään rakentamisen vaiheet pääpiirteittäin. Kaikkia yksityiskohtia ei käydä läpi ja artikkelinkin idea on lähinnä tehdä rakentaminen tutuksi ennen työhön ryhtymistä sekä toimia apuna työn aikana. Tutustu kuviin ja ohjeisiin huolella ennen rakentamisen aloittamista. Näin saat hyvän käsityksen siitä, millaisesta työstä on kyse.

Noudata rakentamisessa aina sarjan mukana toimitettua layout-kuvaa ja osalistaa. Päivitämme välistä sarjojen kytkentöjä ja ajan myötä näihin tulee aina parannuksia tai muutoksia esim. osien saatavuuden mukaan. Mahdolliset poikkeavuudet kuvasarjaan ovat mahdollisia. Osasarjan mukana tuleva layout-kuvassa ja osalista on aina oikein ja ko. versioon tehty.

Layout-kuva ja osalista toimivat myös rakentelun kirjanpitona. Merkitse aina asennettu osa tai kytketty johto osalistaan tai layoutkuvaan. Näin pystyt varmistamaan, että kaikki osat ja juotokset ovat tehty.

Princeton reverb - Layout

Princeton reverb osalista - BOM - bill of materials

Princeton reverb kytkentäkaavio (google hakulinkki)

Mittausohjeet

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Vahvistimen rakentaminen käsittää kolme vaihetta. Chassikseen kiinnitettävien osien asentaminen ja näiden keskenäinen ohdotus, kytkentälevyn ladonta ja juottaminen sekä kytkentälevyn asennus chassikseen ja sen johdottaminen. Kaksi ensimmäistä voi tehdä itselle sopivassa järjestyksessä. Suosittelemme kuitenkin seuraamaan alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Näin rakentaminen tapahtuu jäsennettynä artikkelin rytmittänänä.

Rakentaminen aloitetaan chassikseen kiinnitettävistä osista. Helpoin järjestys on aloittaa pienistä osista ja jättää raskaat muuntajat viimeiseksi. Näin kotelon käsittely on helpompaa.

Kiinnitä kannen pikkuosat:

 • 6x korotushylsyjä M3x5 ruuveilla
 • 3x läpivientikumeja
 • 4x Noval-kanta (etuasteputket) - huomioi kannan asennussuunta, pin 1 / pin 9 välinen tyhjä osoittaa kuvassa kello kahteen, kiinnitys M3x6 ruuveilla
 • 3x Octal-kanta (pääte ja tasasuuntausputki) - Huomioi asennussuunta, kannan keskellä oleva ohjaintapin ura (pin 1 ja pin 8 välissä) osoittaa kello neljää. Pujota pin 8:lle tuleva rungon johdin kannan kontaktin läpi. vrt kuva alla: Kiinnitys M3X6 ruuveilla.

Katodien johdot pujotettuna kannan juotoskorvakkeisiin.

Kiinnitä osat takasivulle. Takapaneeli kiinnitetään osien avulla kiinni.

Takapaneelin osat:

 • 4x RCA-liitin. RCA-liittimien alle asennetaan tähtialuslevyt.
 • 2x Jakki. Jakkien alle asennetaan tähtialuslevyt.
 • Verkkokytkin - Kytkimen ja rugon väliin tulee mutteri ja tähtialuslevy.
 • 2x Sulakepesä

Yksityiskohta verkkokytkimen asennusesta. Tähtialuslevy tule mutterin ja chassiksen väliin.

Kiinnitä etupuolen osat. Paneelin asennus tapahtuu kuten kääntöpuolella, paneeli pysyy paikoillaan asennettujen osien avulla.

Asenna:

 • 6x potentiometrit. Potentiometrien alle ei tule tähtialuslevyä, poislukien SPEED (toinen vasemmalta, jonka mukana tämä toimitetaan). HUOM: Alphan potentiometreissä on ohjaintappi, joka estää potentiometrin kiertymisen. Tämä tappi on aavistuksen liian pitkä. Leikkaa tapin pituudesta n. puolet siten, että tappi ei tule etupaneelin pinnan yli.
 • Pilot- / merkkivalo. Asennus on hieman ahdas ja hankala. Mikäli pilot-valon mukana on toimitettu tähtialuslevy, asenna tämä chassiksen ja pilot-valon rungon väliin. Näin päin mutterin kiristäminen on aavistuksen helpompaa. Pyri kiristämään mutteri melko tiukkaan: Mikäli lampun kupu / jewel on kireämmällä kuin mutteri, polttimon vaihtaminen edellyttää kotelon avaamisen, sillä mutteri avautuu ensin. Pitämällä jewelin pienemmällä kiristyksellä, polttimon voi näin vaihtaa avaamatta laitetta.
 • Jätä jakit toistaiseksi asentamatta.

Jatka muuntajien asentamisella. Tarkista verkkomuuntajan ruuvien kireys ja kiristä ruuvit tarvittaessa. Ruuvien toleranssit ovat melko suuret, joten kiristyksen jälkeen asennus runkoon ei onnistu. Avaa tarvittaessa ongelmakulman ruuvi-mutteri -yhdistelmää ja asemoi ruuvi uudelleen chassista apuna käyttäen. Huom. verkkomuuntaja asennetaan erillisillä aluslevyillä ja M4 muttereilla koteloon. (kts. kuvat jäljempänä.)

Kiinnitä muuntajat kanteen ja pujota sekä kaikumuuntajan ja päätemuuntajan johdot läpivienneistä. Nämä muuntajat kiinnitetään M4x8 ruuveilla ja muttereilla.

Verkkomuuntaja kotelon läpi avaamatta edellisessä muuntajan ruuveja avaamatta. Ruuvien päihin asennetaan isot aluslevyt ja M4 mutterit.

Väliaikakuva muuntajien asentamisen jälkeen.

Kiinnitä kannukonkan panta runkoon kahdella M3x6 ruuvilla. Jätä ruuvit toistaiseksi kiristämättä. Paina kannukondensaattori pantaan kiinni, huomioi asennussuunta. Pujota rungon johdin kondensaattorin yhteisen miinusnavan juotoskorvakkeen läpi.

Huomioi verkkomuuntajan kiinnitys: käytä isoja aluslevyjä mutterien alla.

Kiinnitä kannukondensaattorin pannan ruuvi. Pannan lipareet voi puristaa ennen kiinnitystä pihdeillä yhteen, mikäli kulma jää liian suureksi. Kun panta on kiinni kiristä vasta sitten kannen ruuvit. Tämä järjestys estää, ettei kondensaattori painaudu kasaan.

Valmistele verkkojohdin. Johdinta tulee kuoria n. 25-30cm matkalta, jotta sen sininen nollajohdin ylettyy verkkokytkimelle. Mittaa voi arvioida chassiksen avulla. Kuori enenmmin liikaa kuin liian vähän. Ylimääräisen voi aina leikata pois.

Johtimen kuoriminen on tarkkaa työtä. Vältä leikkaamasta sisällä kulkevien johtimien eristeitä. Taittamalla johdon jyrkkään kulmaan ja leikkaamalla pikku hiljaa syvemmälle on yksi toimiva tekniikka. Kun kuori ohenee, se murtuu auki kun leikkaus on riittävän syvä. Kiertämällä johdinta samalla tavalla ympäri saa kuoren kutakuinkin leikattua poikki. Mikäli sisällä kulkevien johtimien eristeisiin tulee vaurio siten, että kuparisäikeet näkyvät, leikkaa johdin poikki ja lyhennä johdinta uudet 25-30cm.

Asenna johdin läpiviennin kanssa runkoon. Läpiviennin voi asentaa ilman erikoistyökaluja: linkki ohjeeseen

Rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa kolvi laitetaan kuumaksi. Seuraavissa työvaiheissa juotetaan muuntajilta tulevat johtimet sekä verkkojohto.

Ensimmäisenä juotetaan kaikumuuntajan johtimet. Punainen johdin jää toisteiseksi juottamatta.

Rakennussarjan johdotus pyrkii jäljittelemään samaa tyyliä mitä vanhoissa Fendereissä on käytetty. Johtimen mitta on "sopiva". Veto ei ole koskaan viivasuora vaan kulkee kauniissa kaaressa. Johtimet eivät ole myöskään epäkäytännöllisen pitkiä.

Juota päätemuuntajan johtimet kaiutinliitäntöihin. Layoutkuvassa jakkien välinen musta johdin on piirtämättä. Tämän voi kuitenkin juottaa paikoilleen. Näin kontakti runkoon ei katkea, jos jakin mutteri löystyy tai irtoaa. Huomioi hyppylanka kytkevällä jakilla. Ko. johdotus on tehty kokonaan muuntajan johtoja käyttäen. Näin väri ja johtimen paksuus pysyvät yhdenmukaisina. EXT SPEAKER -jakin vihreän johtimen voi jättää juottamatta, tähän pisteeseen juotetaan myöhemmin toinen johdin.

Päätemuuntajan ruskea ja sininen johdin kytketään pääteputkien kannoille. Juota samalla pin 8:sta runkoon juotettu johdin.

Verkkojohtimen sininen johdin juotetaan verkkokytkimen juotoskorvakkeeseen ja ruskea sulakepesän kyljen juotoskorvakkeeseen. Jatka samalla ruskealla johtimella verkkokytkimelle. Suojaa liitokset kutistesukalla.

Huom: sulakepesien johtimet takapaneelin suuntaisesti. Sulakekepesien päälle laitetaan lopuksi kutistesukkaa. (Tämä tehdään myöhemmin, kuva artikkelin loppupuolella.)

Juota verkkomuuntajalta lähtevät johtimet:

 • Punainen (ohut johdin) pari tasasuuntaajan kannalle pin 4 ja 6. Juota toinen ylimääräiseksi jäänyt punainen johdin pin. 4:lle. Tämä juotetaan myöhemmin kyktentälevylle.
 • Keltainen (paksu johdin) pari tasasuuntaajan kannalle pin 2 ja 8. Juota edellisestä jäänyt toinen punainen johdin pinnille 2 ja jatka johdin sulakepesän sivun juotoskorvakkeeseen. Jatka samalla johtimella vetoa sulakepesän pään juotoskorvakkeesta. Tämä pää juotetaan myöhemmin kyktentälevylle.
 • Keltainen (ohut johdin) kannukonkan miinusnastalle.
 • Vihreä (paksu johdin) pari pilotvalon kannalle.
 • Musta ja valkoinen (verkkovirta sisään) verkkokytkimelle keskimmäiseen juotoskorvakepariin. Eristä liitos kutistesukalla.

Em. juotosten jälkeen vahvistin näyttää tältä.

Mallikuva hehkujohtimien juotoksesta.

Juota pääteputkien kannoille tulevat grid-stopper vastukset, kannukonkan 220k bleeder- sekä kaiun paluulinjan 220k vastus.

Juota potentiometrien runkoon ja juotoskorvakkeisiin tulevat vastukset ja hyppylangat. (Huom: kuvasta puuttuu hyppylanka kolmannesta vasemmalla olevasta potentiometristä.) Alphan potentiometreissä on tehtaan jäljiltä rasvaiset pinnat. Pyyhi potikoiden kuoret esim. isopropanolilla tai millä tahansa öljyä irrottavalla aineella. Hio kuoren pintaa esim. hiekkapaperilla, jolloin pintaan tarttuu tina.

Sisääntulon jakit voi kasata helpommin käyttämällä koteloa asennuksen apuna. Kiinnitä jakit kuvan mukaisesti ja juota vastukset kiinni. (Huom: jos käytät tinaa jossa on runsaasti fluksia ja tämä roiskii paljon, suojaa paneeli ennnen juottamista.)

Kiinnitä valmis jakkipaketti paneeliin. Jakkien alle asennetaan tähtialuslevyt.

Chassiksen valmistelevat työt ovat nyt valmiit!

Levyn voi kasata joko osatyypeittäin tai matalat ensin -tekniikalla. Jälkimmäisellä lopputulos on ehkä parempi, sillä osat saadaan siististi levyn pintaan sillä osat painautuvat levyyn kiinni kun levy käännetään ympäri juottamista varten. Alla työ etenee jälkimmäisellä tekniikalla.

Jotta työ pysyy hallinnassa, merkitse osalistaan aina käyttämäsi osan numero. Näin pysyt perillä missä mennään.

Koska padit ovat yhteisiä useammalle komponentille juota vain ne padit joihin ei asenneta toisia komponentteja tai johtimia.

Katko kytkentäjalat sekä juotetuista ja juottamatta jätetyistä komponenteista.

Etene astetta korkeampiin komponentteihin.

Yhä edelleen...

Kunnes kaikki osat ovat levyllä.

Voit halutessasi juottaa valmiiksi leikatut johtimet layoutkuvan ohjeiden mukaisesti. Johtimet voi myös juottaa paikoilleen kun levy on kiinnitetty chassikseen.

Kiinnitä kytkentälevy kuudella M3x5 ruuvilla. Pujota neljä maadoitusjohdinta kuvassa levyn ylareunalla oleviin padeihin ja juota liitokset. Juota bias-piirin johdin, kaikumuuntajan punainen johdin sekä veto anodisulakkeelta levylle ja levyltä kannukonkalle kuvan mukaisesti.

Juota takapaneelin puoleiset levyltä lähtevät johtimet kannoille ja liittimille. Noudata ohjeen pituuksia. Kuljeta vedot kotelon pinnan mukaisesti, tämä suojaa vetoa häiriöiltä. Älä niputa putken johtoja, eteenkään valkoisia hilakaapeleita. Pyri aina 90 asteen kohtaamisiin mikäli johtimet menevät ristiin. On suositeltavaa että merkitset tehdyt vedot layout-kuvaan. Huomioi V2 kannan poikki kulkevat hyppylangat.

Juota etupaneelin puoleinen johdotus. Tremolon johdot kannattaa pitää etäällä signaalikaapeloinnista. Huomaa VOL-TREBLE-BASS potikoiden väliset johtimet. Nämä kulkevat kotelon pokkauksen kulmassa, eivätkä näy tässä kuvassa.

Juota kannukonkan johtimet ja 18k vastus.

Muista juottaa pääteputkien suojahilajohtimet.

Viimeisenä tehdään hehkujen johdotus joka kulkee putkien kantojen suuntaisesti niiden yläpuolella.

Puolita sarjan mukana tullut vihreä hehkujohdin kahteen osaan. Juota johtimien päät ensimmäisen etuasteputken kannalle nastoihin 4+5 (sillattu) ja 9. Puno johtimia siistiksi pariksi. Katkaise johdin siten, että saat taitettua sen päät seuraavalle kannalle.

Juota uusi johtopari samoihin pinneihin 4+5 ja 9. Edelliseltä kannalta riittää, että johdin tulee vain pinniin 5, siltauksen voi tehdä toisella johtimella. Vaihtoehtoisesti voit taittaa johtimien päät (pin 4 ja pin 5) juotoskorvakkeesta yli ja juottaa päät yhteen.

Jatka samalla tavalla edeten pääteputkien kannoille. Kun hehkujohdotus on näitä osin tehty, juota pätkät kutistesukkaa sulakepesien suojaksi. Kuten aiemmin, näiden johdotus viedään paneelin kautta. Näin sukan voi tuoda huppuna päälle.

Jatka punosparilla pilot-lightille saakka. Juota merkkivalon kannalle 100 ohm vastukset korvakkeiden ja rungon väliin ja juota hehkun johdotus.

(Huom: kuvassa TV-Reverb, Princetonissa ei ole kuristinta.)

Hehkujen johdotus on valmis.

Kiinnitä potentiometrien nupit, asenna merkkivalo kantaansa ja kierrä valon nuppi paikoilleen. Asenna sulakkeet takapaneelin sulakepesiin arvojen mukaisesti.

Vahvistimen asennustyöt ovat valmiit. Seuraavaksi tarkistetaan layout-kuvaa seuraten, että kaikki johdotukset on vedetty ja osat ovat ladottu oikein.

Päivitetty tarkistus ja mittausohje löytyy täältä:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CRP6kfBlP8VWHthzhgFmR605qaoRH0X6vjR967P3Yy4/edit?usp=sharing

Käy ensin etusivun ohjeet läpi ja etsi tarkemmat mittausohjeet vahvistinkohtaiselta välilehdeltä. Käännä kaikki potikat sekä bias-jännitteen trimmeri nollaan. (Bias jännitteen nolla on negatiivisin jännite)

Käy kytkentä läpi johto johdolta, osa osalta ja merkitse tarkistettu osa layout-kuvaan. Kun kaikki on todettu oikeaksi mittaa yleismittarilla sekä maadoituksen eheys ja poissulje virtalähteen oikosulut:

 • Mittaa yleismittarin resistanssi-alueella: Toinen mittapää mihin tahansa runkoon ja toisella mittapäällä tarkista elektrolyyttikondensaattorien C1, C2, C7, C8, C9, C18 sekä kannukonkan miinuksen ja rungon väliltä 0 ohm resistanssi.
 • Mittaa yleismittarin resistanssi-alueella: Resistanssi kannukonkan + ja - napojen väliltä. Tässä mittauksessa resistanssi on ensin pieni mutta asettuu useampaan sataan kilo-ohmiin. Malta odottaa mittarin asettumista. Pieni resistanssi, nolla tai vain muutamia kilo-ohmeja voi olla merkki mahdollisesta oikosulusta joka kannattaa etsiä ennen virtojen laittamista.

Kun mittaukset ja tarkistukset ovat tehty onnistuneesti, voi laitteeseen kytkeä virrat. Asenna sulakkeet sekä tasasuuntausputki paikoilleen, muut putket jätetään asentamatta. Mittaa jännite maan ja kytkentälevyn kondensaattoreilta. Kuormittamaton jännite on kaikissa plusnavoissa suunnilleen sama ja tässä vaiheessa reilusti yli layoutkuvaan merkittyjen mittapisteiden tulosten. Mikäli tässä vaiheessa kondensaattoreilla ei ole jännitettä, laite savuaa, kipinöi tai tekee jotain odottamatonta, sammuta virrat. Headroom-säätö ei toimi ilman kuormaa kunnolla, joten säätäminen ei vaikuta kovin nopeasti.

Ennen mahdollista vian etsintää varmista mittaamalla, että virtalähteen kannukondensaattorin osiot ovat jännitteettömät ja laite irroitettu verkosta. Layoutkuvassa on myös vaihtojännite-mittapisteet. Nämä voi tarvittaessa mitata yleismittarin 1000Vac alueella, mikäli laitteessa on ongelmia. Näistä yhdellä nuolella merkityt ovat mitattu suhteessa maahan, kahdella nuolella merkityt ovat taas mitattu nuolten välistä.

Asenna loput putket ja kytke lähtöön kaiutin tai keinokuorma. Kytke sähköt. Anna vahvistimen asettua hetki ja mittaa jännitteet mittapisteistä. Seuraa samalla ettei vahvistin tee mitään odottamatonta. Säädä bias kohdalleen ohjeiden mukaisesti.

Layoutkuvaan ja tarkistusohjeeseen on merkitty mittapisteet 400V, 325V jne. Näiden mittapisteiden arvot ovat mitattu suhteessa maahan, eli yleismittarin musta mittapää kiinnitetään laitteen runkoon ja punaisella tehdään mittaukset. Toisen käden päällä voi samalla vaikka istua. Käytä mitta-alueena 1000Vdc asetusta ja salli n. 10 % heitto annetusta mittatuloksista. 

Mittapisteiden jännitteisiin vaikuttaa aina putkien parametrien hajonta ja virrankulutuksen erot. Toinen tuloksia muuttava tekijä on verkkojännitteen suuruus. Tämä voi vaihdella 220-240Vac välillä, joka näkyy helposti mittauksissa. Jännitteitä kannattaa tarkistella enemmän kokonaisuutena ja sallia näille liukumaa suuntaan jos toiseen. Suuret poikkeamat yksittäisessä mittapisteessä muiden ollessa kohdillaan voivat taas paljastaa esim. väärän kokoisen vastuksen ladonnan ko. kohdassa kytkentää. Kannattaa myös luottaa kuulohavaintoihin: Jos laite soi huonosti, jokin on huonosti.

Huom: Mikäli mittaat jännitteitä ilman putkia, jännitteet verkkomuuntajalla kuormaamattomana ovat aina korkeammat. Verkkomuuntajan vaihtovirtamittauksia lukuunottamatta mittaa jännitteet aina putkien kanssa.

Kun mittaukset ovat tehty hyväksyttävästi, vahvistin on valmis koteloitavaksi. Tähän rakentamiseen ei paneuduta tämän ohjeen osalta tätä enempi. Tässä kuitenkin muutama ohje:

 • Rakennussarjan mukana toimitetaan rakennussarjaversio Fender-tyylisistä kaikutankki kaapeleistan Ohjeet näiden rakentamiseen löytyy täältä: Fender -tyylisten kaikutakkijohtojen rakentaminen
 • Kaiuttimen kaapeli on niin ikään rakennussarja ja vastaa tyyliltään alkuperäisten Black face vahtistimien vastaavia.
 • Kaikutankki tulee laittaa tankille tarkoitettuun pussiin. Tämä estää kaiun kiertoa. Pussin voi joko hankkia valmiina tai tehdä tämän samasta tolex-kankaasta jolla vahvistinkotelo on verhoiltu.

Onnea ja antoisia soittohetkiä uudelle vahvistimelle!

Lisää luettavaa:
Kuinka teen laadukkaan juotoksen - juottamisen perusteet
Yleistä tietoa kaikille rakennussarjojen kasaajille