UralTone 18W - kuvia rakentamisen avuksi

UralTone 18W on versiomme alkuperäistä Marshall vahvistimesta. Toteutustapa on sama kuin muissakin rakennussarjoissamme. UralTone 18W:ssä on kaksi kanavaa, jossa toisessa on tremolo. Pääteasteena toimii hyväksi havaittu EL84 pari. UralTone 18W chassis jakaa samat mitat JTM45 ja AC15 -vahvistimien kanssa ja tämäkin vahvistin voidaan asentaa Marshall-nuppikoteloon.

Tässä artikkelissa käydään rakentamisen vaiheet pääpiirteittäin. Kaikkia yksityiskohtia ei käydä läpi ja arkittekin idea on lähinnä tehdä rakentaminen tutuksi pääpiirteissään.

Noudata rakentamisessa aina sarjan mukana toimitettua layout-kuvaa ja osalistaa. Kuvasarjan vahvistin on rakennussarjan ensimmäinen rakennettu malli ja ajan myötä näihin tulee aina parannuksia tai muutoksia esim. osien saatavuuden mukaan. Osasarjan mukana tuleva layout-kuvassa ja osalista on aina oikein ja ko. versioon tehty.

UralTone 18W rakennussarja - BOM - Sarjan osalista

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Vahvistimen rakentaminen käsittää kolme vaihetta. Chassikseen kiinnitettävien osien asentaminen ja näiden keskenäinen ohdotus, kytkentälevyn ladonta ja juottaminen sekä kytkentälevyn asennus chassikseen ja sen johdottaminen. Kaksi ensimmäistä voi tehdä itselle sopivassa järjestyksessä. Suosittelemme kuitenkin seuraamaan alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Näin rakentaminen tapahtuu jäsennettynä artikkelin rytmittänänä.

 • Kiinnitä kaikki chassikseen asennettavat osat. Layout-kuvassa ja osalistassa on merkitty mitä ruuvia ja mutteria käytetään kunkin osan kiinnittämiseen. Kiinnitä ensin pienet ja kevyet osat. Näin laitteen käsittely on helppoa. Merkittävästi ulkonevat ja painavat komponentit, kuten muuntajat asennetaan viimeiseksi.
 • Huomioi kantojen asennussuunta. Pienemmissä noval kannoissa tyhjä kolo on suunnattu kotelon keskelle. Octal-kannan keskellä olevan ohjaintapin ura taas suunntataan takalevyä kohti.
 • Älä asenna vielä impedanssivalintakytkintä tai anodijännitteen sulaketta. Nämä ovat suotta asentamisen tiellä.
 • Lähikuvassa putkien kannat ja näiden suuntaus. Nastat 1 ja 9 tulevat kytkentälevyn puolelle.
 • Takalevyn jakkien alle asennetaan isot tähtialuslevyt
 • Etulevyn jakkien alle asennetaan ohuet tähtialuslevyt. Huomioi jakkien asennussuunta.
 • Verkko- ja stand-by -kytkimien alle asennetaan tähtialuslevyt.
 • Joissain sarjoissa merkkivalossa on kuvasta poiketen valmiiksi asennetut johtimet.
 • Asenna verkkomuuntaja. Työnnä muuntaja asennusreikään sellaisenaan ja kiinnitä se runkoon isoilla tähtialuslevyillä ja muttereilla.
 • Huomioi asennussuunta miten johdot tulevat pakasta ulos.

Vinkki: Muuntajien johtojen juottamisessa lyhennettyjä johtimia voi käyttää uudelleen saman rakentamisen puitteissa. Sarjan mukana toimitetaan riittävästi kytkentäjohtoa, mutta kierrättämällä muuntajien johtimia saat käyttöön lisää värejä ja paksuudeltaan samaa kokoa olevia johtimia.

 • Asenna päätemuuntaja.
 • Huomioi asennussuunta, ensiökäämin johdot tulevat verkkomuuntajan puoleisesta reiästä.

Asennuksen tilanne kannen puolelta

 • Juota kiertokytkin piirilevyyn. Levyn komponenttipuolella on painatettuna kiertokytkimen asennussuunta. Asennusta voi helpottaa kiinnittämällä kytkin ensin runkoon jolloin se pysyy juotettaessa paikoillaan.
 • Juota muuntajalta tulevat johdot piirilevyyn sekä kaiutinjakin juotokkorvakkeeseen.
 • Juota ensiöpuolen sininen ja ruskea johdin pääteputkien anodien nastoille.
 • Huom: kuvassa on hehkun johdot asennettu toiselle pääteputkelle - älä juota näitä vielä.

Punainen johdipari ja pinkki johdin lyhennetään ja eristetään kutistesukalla. 

 • Vinkki: Säilytä leikatut punaiset johtimet, näillä on kätevä toteuttaa stand-by johdotus etulevyn kytkimelle. 

(Sarjan mukana toimitetaan riittävästi johdinta, mutta muuntajien ylimääräiset johdot ovat usein laadukkaita ja kelvollisia johdotuksen tekemiseen joten näitä voi jatkokäyttää toisaalla. Usein näistä saa myös käyttöön lisää värejä ja layout-kuvassa onkin usein oletettu, että harvinaisemman väriset johtimet kierrätetään.)

Seuraavaksi juotetaan muuntajien ne johtimet jotka kytketään chassikseen kiinnitettyihin osiin. Juota verkkomuuntajan takapaneelin puoleisen sivun johtimet tasasuuntaajan kannalle.

 • Juota verkkomuuntajan anodijännnitteen violetit johtimet tasasuuntajaputken kannan pinneihin 4 ja 6. 
 • Viiden voltin hehkun harmaa ja oranssi johdin juotetaan nastoihin 2 ja 8. Juota johdot alempiin reikiin.
 • Tasasuuntaajan kannalle juotetaan punainen johdin joka edellisessä kohdassa laitettiin syrjään.
 • Keltainen anodijännitteen keskitapin johdin jätetään juottamatta.
 • Jätä myös kuvassa jo valmiiksi sovitetut hehkun vihreät johdot edelleen juottamatta.

Juota muuntajan etupanelin puoleiset johtimet sekä verkkokytkimen ja stand-by -kytkimen johdot

 • Vihreiden johtimien välistä lähtevä hehkun keskiulostulon johtimeen juotetaan rengasliitin. Tämä kiinnitetään myöhemin runkoon liittimen kohdalla olevaan reikään.
 • Siniset verkkovirran johtimet tuodaan verkkokytkimen keskimäisiin nastoihin. Samoihin nastoihin tulevat merkkivalon johtimet.
 • Verkkokytkimen alemmista nastoista lähtevät sininen ja ruskea johdin takapanelin IEC-liittimeen.
 • Tasasuuntaajalta tuleva punainen johdin juotetaan stand-by -kytkimeen. Käytä kytkimen molemat puolet siltaamalla nastat.
 • Stand-by kytkimen alemmasta nastasta lähtee punainen johdin takapaneelin sulakepesälle
 • Stand-by kytkimen keskimmäisestä nastasta lähtee punainen johdin kannukonkalle.
 • Juota verkkokytkimeltä tulevat ruskea ja sininen johdin IEC-liittimeen.
 • Juota keltavihreä suojamaan johdin IEC-liittimen keskimmäiseen nastaan. Jätä johdin pitkäksi. Mikäli liitin irtoaa, keltavihreä johdin on viimeinen johdin jonka varaan tämä jää kiinni, jos jää. Kuvassa johto tekee lenkin ennen rengasliitintä vasemmalle. Rengasliittimessä käytetään tähtilaluslevyä liittimen ja rungon välissä.
 • ÄLÄ KÄYTÄ KELTA-VIHREÄÄ JOHDINTA MUISSA VEDOISSA. Kevi on varattu vain suojamaalle.
 • Asenna sulakepesä. Juota kannalta tuleva punainen johdin toiseen korvakkeeseen ja stand-by -kytkimen alemmansta nastasta tuleva johdin toiseen.

Jatka kasaamista hehkujen johdotuksella. Tämän vaiheen voi tehdä aina putkenväli kerrallaan, kierrä riittävä pätkä johdinta ja sovita johdinparia paikoilleen ennen juottamista. Mikäli takalevyn jakit ja impedanssivalintakytkin ovat tiellä, nämä voi irrottaa tilapäisesti. 

 • 12AX7 putkien nastojen 4 ja 5 sillan voi juottaa erillisenä pätkänä tai kuoria johdinta riittävästi jotta pään voi taittaa pinnien yli.
 • Siirrä pinnien 4 ja 5 välistä tulevia johtimia sivuun kun juotat, eli paina johtimet 5 pin kylkeen ja juota pin 4. Näin eristeet eivät sula.
 • Kun putket ovat johdotettu kuvan mukasesti, mittaa kuvassa alaoikealla olevan kannalta resistanssi sekä pinnien 4 ja 5 väliltä ja näiden pinnien ja rungon välinen resistanssi. Varmista ettei tässä ole oikosulkuja. 
 • Kun johdotus on mitattu äärettömään resistanssiin, juota verkkomuuntajan vihreät kaapelit kantaan.

Lähikuva hehkujen johdotusesta 12AX7 putken kannalla.

Chassikseen asennettavat osat ovat nyt asennettuna ja sen puitteissa tehtävä johdotus valmis. Etulevyn jakkeja ja potikoita ei vielä johdoteta. 

Takista että kaikki jodotukset ovat tehty layout-kuvan mukaisesti. Em. kuvista puuttuvat esim. kannukondensaattorin ja chassiksen välinen johdin joka kiinnitetään samaan pisteeseen hehkujen keskinastan kanssa. 

Nyt chassiksen voi siirtää syrjään, toinen vaihe - kytkentälevyn ladonta alkaa. Vinkkejä rakentamiseen:

 • Ne pisteet levyllä johon juotetaan myöhemmin lisää johtimia voi jättää tässä vaiheessa juottamatta. Näin johtoja ei tarvitse myöhemmin asennella umpeen juotettuihin korvakkeisiin tms.
 • Lado osat ryhmittelemällä ne tyypeittäin ja korkeuden mukaan. Matalat osat ensin ensin helpottavat juottamista, sillä osat pysyvät levyn pinnassa kun se käännetään juottamista varten. Tyypeittäin asentaminen pitää taas työn järjestettynä. Merkitse aina asennettu osa (R1, C1 jne) osalistaan.

HUOM: Kytkentälevyyn on tehty prototyyppivaiheen jälkeen muutoksia. Alla olevat kuvat antavat idean rakentamiselle, noudata rakentamisessa layout-kuvan osasijoittelua. Artikkelin lopussa on kuvia uudemmasta levystä.

Ladonnassa kannattaa aloittaa matalista komponenteista jolloin nämä pysyvät levyn pinnassa kun levy käännetään ympäri. Alkuun riittää, että taitat komponenttien jalat sisäänpäin. Voit jo juottaa kiinni niitä pisteitä joihin ei asenneta lisää osia tai johtimia ja lyhentää näissä komponenttien jalat lyhyiksi. Vaikka levylle on painatettu osien arvot, varmista aina mahdolliset muutokset osalistasta. Layout-kuvaan merkityt osien värikoodit tai osalistan osanumero - numeerinen arvo ovat aina oikeat. Linkki uusimpaan osalistaan löytyy artikkelin alusta.

Taita komponenttien jalat jotta osat pysyvät levyssä kiinni kun se käännetään juottamista varten.

Juota ne komponentit kiinni levyyn johon ei tule tule johtimia.

Leikkaa ylimääräiset johtimet lyhyiksi. Ne pisteet joissa ei ole tinaa voi leikata myös lopulliseen mittaan siten, että osa pysyy juuri levyssä kiinni.

Yksityiskohta edellisestä kohdasta.

Kun levy on osien ladonnalta valmis ala juottamaan johtimia sekä putkien kannoille, etulevyyn ja muihin pisteisiin.

Kuvan prototyypissä johtimet on pujotettettu levyn läpi. Tämä asennus ei ole käytännöllisin. Juota johdin suoraan padiin levyn yläpuolelta.

Signaalitien kondensaattorit asennetaan paneelin ja kytkentälevyn väliin.

Kuljeta johtimet chassiksen pohjan (katon) pinnassa. Metallirunko toimii suojamaana. Pidä johtimet etäällä toisistaan ja pyri tekemään ylitykset 90° kulmassa. Näin johtimet eivät kulje rinnan, eikä signaali pääse kytkeytymään kapasitiivisesti.

Toinen yksityiskohta johdotuksesta.

Vahvistimen asennustyöt ovat valmiit. Seuraavaksi tarkistetaan layout-kuvaa seuraten että kaikki johdotukset on vedetty ja osat ovat ladottu oikein. Käy kytkentä läpi johto johdolta, osa osalta ja merkitse tarkistettu osa layout-kuvaan. Kun kaikki on todettu oikeaksi mittaa yleismittarilla sekä maadoituksen eheys ja poissulje virtalähteen oikosulut:

 • Mittaa yleismittarin resistanssi-alueella: Toinen mittapää mihin tahansa runkoon ja toisella läpi kannukonkan miinus, kyktentälevyn konkkien miinusnavat, potikoiden maat / mustat johtimet ja jakkien rungot.
 • Mittaa yleismittarin resistanssi-alueella: Resistanssi kannukonkan plusnapojen ja rungon sekä kytkentälevyn isojen 500V:n elektrolyyttikondensattorien yli. Tässä mittauksessa resistanssi on ensin pieni mutta asettuu useampaan sataan kilo-ohmiin. Malta odottaa mittarin asettumista. Pieni resistanssi, nolla tai vain muutamia kilo-ohmeja voi olla merkki mahdollisesta oikosulusta joka kannattaa etsiä ennen virtojen laittamista.

Kun mittaukset ja tarkistukset ovat tehty onnistuneesti, voi laitteeseen kytkeä virrat. Asenna sulakkeet sekä tasasuuntausputki paikoilleen, muut putket jätetään asentamatta. Mittaa jännite maan ja kannukonkan plusnavoita sekä kytkentälevyn kondensaattoreilta. Kuormittamaton jännite on kaikissa plusnavoissa suunnilleen sama ja tässä vaiheessa reilusti yli layoutkuvaan merkittyjen mittapisteiden tulosten. Mikäli tässä vaiheessa kondensaattoreilla ei ole jännitettä, laite savuaa, kipinöi tai tekee jotain odottamatonta, sammuta virrat. 

Ennen vianetsintää varmista mittaamalla, että virtalähteen kondensaattorit ovat jännitteettömät ja laite irroitettu verkosta. Layoutkuvassa on myös vaihtojännite-mittapisteet. Nämä voi tarvittaessa mitata yleismittarin 1000Vac alueella, mikäli laitteessa on ongelmia. Näistä yhdellä nuolella merkityt ovat mitattu suhteessa maahan, kahdella nuolella merkityt ovat taas mitattu nuolten välistä.

Asenna loput putket ja kytke lähtöön kaiutin tai keinokuorma. Väännä potikat nollaan. Kytke sähköt. Anna vahvistimen asettua hetki ja mittaa jännitteet mittapisteistä. Seuraa samalla ettei vahvistin tee mitään odottamatonta.

Layoutkuvaan on merkitty mittapisteet A:350V, B: 345V jne. Näiden mittapisteiden arvot ovat mitattu suhteessa maahan, eli yleismittarin musta mittapää kiinnitetään laitteen runkoon ja punaisella tehdään mittaukset. Toisen käden päällä voi samalla vaikka istua. Käytä mitta-alueena 1000Vdc asetusta ja salli n. 10 % heitto annetusta mittatuloksista. 

Mittapisteiden jännitteisiin vaikuttaa aina putkien parametrien hajonta ja virrankulutuksen erot. Toinen tuloksia muuttava tekijä on verkkojännitteen suuruus. Tämä voi vaihdella 220-240Vac välillä, joka näkyy helposti mittauksissa. Jännitteitä kannattaa tarkistella enemmän kokonaisuutena ja sallia näille liukumaa suuntaan jos toiseen. Suuret poikkeamat yksittäisessä mittapisteessä muiden ollessa kohdillaan voivat taas paljastaa esim. väärän kokoisen vastuksen ladonnan ko. kohdassa kytkentää. Kannattaa myös luottaa kuulohavaintoihin: Jos laite soi huonosti, jokin on huonosti.

Huom: Mikäli mittaat jännitteitä ilman putkia, jännitteet verkkomuuntajalla kuormaamattomana ovat aina korkeammat. Verkkomuuntajan vaihtovirtamittauksia lukuunottamatta mittaa jännitteet aina putkien kanssa.

Kun mittaukset ovat tehty hyväksyttävästi, vahvistin on valmis. Kytke kitara ja avaa volume-potikaa valitsemallasi kanavalla. 

Onnea ja antoisia soittohetkiä uudelle vahvistimelle!

Myynnissä olevan version kytkentälevy:

Edellisiin kuviin verrattuna kytkentälevy on muuttunut hieman. Osien sijoittelu ja johdotus on kutakuinkin sama, mutta levy on aavistuksen pidempi. Komponentit sijoittuvat levyllä enemmän verkkomuuntajan suuntaan joka lyhentää etupaneelin ja putkien kannoille menevien johtimien mittaa.