UralTone AC15 - kuvia ja ohjeita rakentamisen avuksi

UralTone AC15 on kaksikanavainen mukaelma tunnetuista VOX malleista AC15 ja AC30. Tässä vahvistimessa yhdistyvät alkupään sarjojen AC15:n EF86 pentodi-etusaste sekä AC30 Top Boost -kanava. Pääteasteena toimii AC15:n EL84 pari. UralTone AC15 jakaa 18W ja JTM45 vahvistimien kanssa samalla mitoituksella olevan chassiksen ja vahvistin voidaan rakentaa Marshall-nuppikoteloon.

Tässä artikkelissa käydään rakentamisen vaiheet pääpiirteittäin. Kaikkia yksityiskohtia ei käydä läpi ja artikkelin idea on lähinnä tehdä rakentaminen tutuksi.

Noudata rakentamisessa aina sarjan mukana toimitettua layout-kuvaa ja osalistaa. Kuvasarjan vahvistin on rakennussarjan ensimmäinen rakennettu malli / prototyyppi. Ajan myötä näihin tulee aina parannuksia tai muutoksia esim. osien saatavuuden mukaan. Osasarjan mukana tuleva layout-kuvassa ja osalista on aina oikein ja ko. versioon tehty. Artikkelin lopussa on kuvia uusimmasta kytkennän versiosta.

UralTone AC15 rakennussarja - BOM - Sarjan osalista

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Vahvistimen rakentaminen käsittää kolme vaihetta. Chassikseen kiinnitettävien osien asentaminen ja näiden keskenäinen johdotus, kytkentälevyn ladonta ja juottaminen sekä kytkentälevyn asennus chassikseen ja näiden väinen johdottaminen. Kaksi ensimmäistä voi tehdä itselle sopivassa järjestyksessä. Suosittelemme kuitenkin seuraamaan alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Näin rakentaminen tapahtuu jäsennettynä artikkelin rytmittänänä.

 • Kiinnitä kaikki chassiksen (rungon) pohjaan asennettavat osat. Layout-kuvassa ja osalistassa on merkitty mitä ruuvia ja mutteria käytetään kunkin osan kiinnittämiseen. Kiinnitä ensin pienet ja kevyet osat. Näin laitteen käsittely on helppoa. Merkittävästi ulkonevat ja painavat komponentit, kuten muuntajat asennetaan viimeiseksi.
 • Huomioi kantojen asennussuunta. Pienemmissä noval kannoissa tyhjä kolo on suunnattu kotelon keskelle. Octal-kannan keskellä olevan ohjaintapin ura taas suunntataan takalevyä kohti.
 • Päätemuuntajasta riippuen läpivientikumeja asennetaan yksi (InMadOut) tai kaksi (Hammond).
 • Kytkentälevyn korokkeissa on kuvassa ruuvit paikoillaan. Älä asenna näitä vielä.
 • Pääteputkien kannoilla käytetään molemmissa M3X6 ruuvia, kuvassa on toinen ruuvi korkeampi.

Kiinnitä etulevyn komponentit. Mikäli haluat asentaa etulevyn, se asennetaan nyt samalla.

 • Huomioi jakkien asennussuunnat. Jakkien ja kotelon väliin tulee ohuet tähtialuslevyt. (vrt osalistan ohjeet)
 • Vipukytkimien asennuksessa käytetään isoja tähtialuslevyjä estämään mutterien löystyminen ja kytkimen pyöriminen asennusreiässä.

Asenna takapaneelin osat.

 • Jakkien alle tulee isot tähtialuslevyt.
 • Jätä anodijännitteen erillinen sulakepesä vielä asentamatta. Näin tasasuuntaajaputken juotokset ovat helpommat tehdä.
 • Jätä impedanssivalintakytkin vielä kasaamatta ja asentamatta.

Kiinnitä muuntajat ja kuristin koteloon. Päätemuuntajan ja kuristimen johtimet pujotetaan läpivienneistä läpi. Käytä verkkomuuntajan kiinnityksessä isoja aluslevyjä. Tämä estää, ettei muuntaja repeydy irti, mikäli laite putoaa tms. Älä avaa verkkomuuntajan pakkaa / muttereita, vaan käytä kiinnittämiseen sarjan mukana tulleita tähtialuslevyllisiä muttereita ja aluslevyjä.

Sama työvaihe ulkopuolelta katsottua. Päältä vahvistin näyttää jo vahvistimelta.

Punainen johdipari ja pinkki johdin lyhennetään ja eristetään kutistesukalla.

 • Vinkki: Säilytä leikatut punaiset johtimet, näillä on kätevä toteuttaa stand-by johdotus etulevyn kytkimelle.

(Sarjan mukana toimitetaan riittävästi johdinta, mutta muuntajien ylimääräiset johdot ovat usein laadukkaita ja kelvollisia johdotuksen tekemiseen joten näitä voi jatkokäyttää toisaalla. Usein näistä saa myös käyttöön lisää värejä ja layout-kuvassa onkin usein oletettu, että harvinaisemman väriset johtimet kierrätetään.)


Seuraavaksi juotetaan muuntajien ne johtimet jotka kytketään chassikseen kiinnitettyihin osiin.

 • Juota verkkomuuntajan anodijännnitteen violetit johtimet tasasuuntajaputken kannan pinneihin 4 ja 6.
 • Viiden voltin hehkun harmaa ja oranssi johdin juotetaan nastoihin 2 ja 8. Juota johdot alempiin reikiin.
 • Kun kannan johtimet ovat juotettu voit asentaa sulakepesän paikoilleenja juottaa nastasta 8 johtimen sulakepesälle.

Juota verkkokytkimen ja stand-by kytkimen johtimet.

 • Stand-by -kytkimen puoliskot ovat kytketty rinnan.
 • Verkkokytkimessä liitokset ovat suojattu kutistesukalla.
 • Tämän sivun johtimista vihreä pari on 6.3V hehku ja musta näiden keskiulostulo. Keskiulostulon johtimeen juotetaan rengasliitin runkoon maadoittamista varten.
 • Merkkivalon johtimet ovat tarkat juottaa. Samoin kahden johtimen asennus verkkokytkimeen. Irrota osa tarvittaessa jotta saat enemmän työtilaa. Huom: Osassa sarjoja merkkivalossa on valmiiksi asennetut johtimet.

Ennen päätemuutajan johdottamista johdota näiden johtimien alle jäävät putkien hehkut. Tämän vaiheen voi tehdä aina putkenväli kerrallaan, kierrä riittävä pätkä johdinta ja sovita johdinparia paikoilleen ennen juottamista.

 • 12AX7 putkien nastojen 4 ja 5 sillan voi juottaa erillisenä pätkänä tai kuoria johdinta riittävästi jotta pään voi taittaa pinnien yli.
 • Siirrä pinnien 4 ja 5 välistä tulevia johtimia sivuun kun juotat, eli paina johtimet 5 pin kylkeen ja juota pin 4. Näin eristeet eivät sula.
 • Kun putket ovat johdotettu kuvan mukasesti, mittaa kuvassa alaoikealla olevan kannalta resistanssi sekä pinnien 4 ja 5 väliltä ja näiden pinnien ja rungon välinen resistanssi. Varmista ettei tässä ole oikosulkuja.
 • Kun johdotus on mitattu äärettömään resistanssiin, juota verkkomuuntajan vihreät kaapelit kantaan.

Kun hehkut ovat johdotettu, kasaa impedanssin valintakytkin ja juota päätemuuntajan toision johtimet levylle. Voit taas kierrättää muuntajan asennuksesta jääviä johtimia lähdön jakkien johdottamiseen. Valintakytkimen levyyn on painatettu kytkimen asennussuunta.

Päätemuuntajalta tulevat myös johtimet suotokondensaattorille ja pääteputkien kannoille. Kuristin tulee kannukonkan plusnapojen väliin.

Lähikuva hehkujen johdotusesta 12AX7 putken kannalla.

Chassikseen asennettavat osat ovat nyt asennettuna ja sen puitteissa tehtävä johdotus valmis. Etulevyn jakkeja ja potikoita ei vielä johdoteta.

Takista että kaikki jodotukset ovat tehty layout-kuvan mukaisesti. Em. kuvista puuttuvat esim. kannukondensaattorin ja chassiksen välinen johdin joka kiinnitetään samaan pisteeseen hehkujen keskinastan kanssa.

Nyt chassiksen voi siirtää syrjään, toinen vaihe - kytkentälevyn ladonta alkaa. Vinkkejä rakentamiseen:

 • Ne pisteet levyllä johon juotetaan myöhemmin lisää johtimia voi jättää tässä vaiheessa juottamatta. Näin johtoja ei tarvitse myöhemmin asennella umpeen juotettuihin korvakkeisiin tms.
 • Lado osat ryhmittelemällä ne tyypeittäin ja korkeuden mukaan. Matalat osat ensin ensin helpottavat juottamista, sillä osat pysyvät levyn pinnassa kun se käännetään juottamista varten. Tyypeittäin asentaminen pitää taas työn järjestettynä. Merkitse aina asennettu osa (R1, C1 jne) osalistaan.

HUOM: Kytkentälevyyn on tehty pieniä muutoksia. Alla olevat kuvat antavat idean rakentamiselle, noudata rakentamisessa layout-kuvan osasijoittelua. Artikkelin lopussa on kuvia uudemmasta levystä.

Ladonnassa kannattaa aloittaa matalista komponenteista jolloin nämä pysyvät levyn pinnassa kun levy käännetään ympäri. Alkuun riittää, että taitat komponenttien jalat sisäänpäin. Voit jo juottaa kiinni niitä pisteitä joihin ei asenneta lisää osia tai johtimia ja lyhentää näissä komponenttien jalat lyhyiksi. Vaikka levylle on painatettu osien arvot, varmista aina mahdolliset muutokset osalistasta. Layout-kuvaan merkityt osien värikoodit tai osalistan osanumero - numeerinen arvo ovat aina oikeat. Linkki uusimpaan osalistaan löytyy artikkelin alusta.

Siirry astetta korkeampiin osiin.

Huom: Älä juota C3:n ylempää padia. vrt ohjeet lopussa.

Lopuksi asenna korkeimmat osat.

 • Kuvasta puuttuu vasemmalta 130ohm katodivastus. Asenna tämä siten, että sen ja viereisen 470uF kondensaattorin väliin jää riittävästi tilaa. Vastus kuumenee käytettäessä.

Juota komponentit kiinni ja leikkaa johtimet lyhyiksi. Niihin padeihin joihin tulee johto, ei laiteta vielä tinaa. (ei tosin haittaa jos näin käy). Lyhennä tinaamattomienkin padeissa olevien komponettien jalkoja kuvan mukaisesti.

Kiinnitä levy koteloon kuudella ruuvilla.

 • Varmista, ettei levyn alla ole pitkäksi jääneitä kytkentälankoja jotka osuvat metalliseen runkoon.
 • Varmista, ettei päätemuuntajan tai kuristimen johtimet ole jääneet kytkentälevyn ja korotushylsyn väliin puristuksiin.

Aloita johdottamaan putkien kantoja. Näissä kuvissa edetään väri kerrallaan. Layoutissa värit ovat koodattu siten, että siniset johtimet menevät putkien katodille, valkoiset hiloille ja punaiset anodille. Teknisesti eristeen värillä ei ole merkitystä, mutta johdonmukainen käyttö helpottaa jatkossa mittailua, korjaamista ym. Jodottamisessa voit valita tyylin vapaasti, kanta kerrallaan tai väri kerrallaan kuten näissä kuvissa. Kuvassa on juotettu kaikki katodeille vedetyt siniset johtimet.

 • Jotkut johtimet siltaavat useamman pinnin kannalta. Voit joko kuoria johdinta riittävästi ylitystä varten tai juottaa erikeen pienen pätkän johtoa kannan yli. Myös komponenttien katkotut kytkentäjalat ovat oivia tähän tarkoitukseen.
 • Varmista, ettei kannan ylittävä johdin sula hehkun johtojen eristeistä läpi.
 • Pyri toteuttamaan johdotus saman mittaisena kun kuvassa. Ajatuksena näissä on se, että johto on aina sopivan mittainen: liian lyhyt vaikeuttaa myöhemmin korjausta ja joissain tapauksissa lyhyin reitti voi kulkea paikasta jossa johtimeen voi vuotaa signaalia. Liian pitkä johdin altistuu samoille ongelmille. Liian pitkä veto kerää suotta häiriöitä. Myös johtimen sijoitus merkitsee. Kotelon pinta toimii maadoituksena ja suojana. Käytä tätä hyödyksi. Johtojen risteyksissä pyri suoraan kulmaan, jolloin kohtaava pinta on pienin mahdollinen.

Juota valkoiset johtimet

Juota punaiset johtimet ja musta, EF86 pentodin suojamaan johdin. Kolmanteen kantaan vasemmalta juotetaan vastus (kuvassa väärän kokoinen, oikea koko 100k / ruskea-musta-keltainen-kulta). Levylle juotetaan myös punaisesta johtimesta hyppylanka etuasteen virransyötölle.
(Huom: johdotuksissa on muutoksia, hyppylanka juotetaan eri paikkaan uudemmalla levyllä samoin V3 punainen johdin)

Varmista, että olet juottanut kaikki johtimet layout-kuvan mukaisesti.

Käännä vahvistin ja työstä etulevyn potentiometrit ja jakit. Juota mustat maadoituksen johtimet. (Huom: Top Cut musta johdin ei ole maadoitus)

Juota valkoiset johtimet, sekä potentiometreille ja jakeille tulevat osat kiinni. Viimeisenä juota suojattu kaapeli Top Boost -kanavan volumelta ko. kanavan etuasteputkelle. Suojatun kaapelin suojasukka juotetaan kiinni vain potentiometrin puolelta. Käytä ainakin kannan puoleisessa päädussä kutistesukkaa, estämään suojan kontaktit jännitteellisiin pisteisiin tai runkoon.

 • Kuvassa Bass-potentiometri on johdotettu peilikuvana väärin. Noudata layoutkuvan asennusta.
 • Kuvassa on myös vanhan mallin suojahilavastukset. Näiden asennus tapahtuu toisin, kytkentälevyn ja kannan väliin. (vrt. kuva arkittelin lopussa)

Vahvistimen asennustyöt ovat valmiit. Seuraavaksi tarkistetaan layout-kuvaa seuraten että kaikki johdotukset on vedetty ja osat ovat ladottu oikein. Käy kytkentä läpi johto johdolta, osa osalta ja merkitse tarkistettu osa layout-kuvaan. Kun kaikki on todettu oikeaksi mittaa yleismittarilla sekä maadoituksen eheys ja poissulje virtalähteen oikosulut:

 • Mittaa yleismittarin resistanssi-alueella: Toinen mittapää mihin tahansa runkoon ja toisella läpi kannukonkan miinus, kyktentälevyn konkkien miinusnavat, potikoiden (paitsi Top Cut) maat / mustat johtimet ja jakkien rungot.
 • Mittaa yleismittarin resistanssi-alueella: Resistanssi kannukonkan plusnapojen ja rungon sekä kytkentälevyn isojen 500V:n elektrolyyttikondensattorien yli. Tässä mittauksessa resistanssi on ensin pieni mutta asettuu useampaan sataan kilo-ohmiin. Malta odottaa mittarin asettumista. Pieni resistanssi, nolla tai vain muutamia kilo-ohmeja voi olla merkki mahdollisesta oikosulusta joka kannattaa etsiä ennen virtojen laittamista.

Kun mittaukset ja tarkistukset ovat tehty onnistuneesti, voi laitteeseen kytkeä virrat. Asenna sulakkeet sekä tasasuuntausputki paikoilleen, muut putket jätetään asentamatta. Mittaa jännite maan ja kannukonkan plusnavoita sekä kytkentälevyn kondensaattoreilta. Kuormittamaton jännite on kaikissa plusnavoissa suunnilleen sama ja tässä vaiheessa reilusti yli layoutkuvaan merkittyjen mittapisteiden tulosten. Mikäli tässä vaiheessa kondensaattoreilla ei ole jännitettä, laite savuaa, kipinöi tai tekee jotain odottamatonta, sammuta virrat.

Ennen vianetsintää varmista mittaamalla, että virtalähteen kondensaattorit ovat jännitteettömät ja laite irroitettu verkosta. Layoutkuvassa on myös vaihtojännite-mittapisteet. Nämä voi tarvittaessa mitata yleismittarin 1000Vac alueella, mikäli laitteessa on ongelmia. Näistä yhdellä nuolella merkityt ovat mitattu suhteessa maahan, kahdella nuolella merkityt ovat taas mitattu nuolten välistä.

Asenna loput putket ja kytke lähtöön kaiutin tai keinokuorma. Väännä potikat nollaan. Kytke sähköt. Anna vahvistimen asettua hetki ja mittaa jännitteet mittapisteistä. Seuraa samalla ettei vahvistin tee mitään odottamatonta.

Layoutkuvaan on merkitty mittapisteet A:350V, B: 345V jne. Näiden mittapisteiden arvot ovat mitattu suhteessa maahan, eli yleismittarin musta mittapää kiinnitetään laitteen runkoon ja punaisella tehdään mittaukset. Toisen käden päällä voi samalla vaikka istua. Käytä mitta-alueena 1000Vdc asetusta ja salli n. 10 % heitto annetusta mittatuloksista.

Mittapisteiden jännitteisiin vaikuttaa aina putkien parametrien hajonta ja virrankulutuksen erot. Toinen tuloksia muuttava tekijä on verkkojännitteen suuruus. Tämä voi vaihdella 220-240Vac välillä, joka näkyy helposti mittauksissa. Jännitteitä kannattaa tarkistella enemmän kokonaisuutena ja sallia näille liukumaa suuntaan jos toiseen. Suuret poikkeamat yksittäisessä mittapisteessä muiden ollessa kohdillaan voivat taas paljastaa esim. väärän kokoisen vastuksen ladonnan ko. kohdassa kytkentää. Kannattaa myös luottaa kuulohavaintoihin: Jos laite soi huonosti, jokin on huonosti.

Kun mittaukset ovat tehty hyväksyttävästi, vahvistin on valmis. Kytke kitara ja avaa volume-potikaa valitsemallasi kanavalla.

Onnea ja antoisia soittohetkiä uudelle vahvistimelle!

Kuvia uuteen kytkentälevyyn:

Levylle juotettava punainen hyppylanka kulkee vasemmanpuoleisen suotokondensaattorin plusnavalta. Putken V3 johto juotetaan vaiheenkäätäjäputken anodivastusten väliin.

C3 pad on kytketty vihreellisesti maahan. Asenna kondensaattorille juotettava johdin kuvan mukaisella tavalla. Näin kondensattori pysyy levyssä kiinni.

Uudessa levyssä pääteputkien suojahilavastukset tulevat levyn ja kannan väliin.