UralTone Bias Tool Deluxe DIY octal probe kuvallinen rakennusohje

Tässä kuvallisessa ohjeessa käydään vaiheittain läpi Bias Tool Deluxen octal-mittapään rakentaminen. Rakennusohje sopii myös avuksi vanhojen mittapäiden korjaamiselle.

UralTone Bias Tool Deluxe octal probe rakennussarja - BOM - Sarjan osalista

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Octal-mittapäässä asennetaan suhteellisen paljon erilaisia osia pieneen tilaan jossa on korkea jännite. Seuraa kuvia tarkasti, älä jätä komponenttien jaloille pituutta ja ole tarkkana ettei johtojen eristeet sula juotettaessa. Varmistavien mittausten tekeminen kasaamisen välissä on erittäin suosilteltavaa.

BiasTool Deluxe Octal probe piirilevy. Vasemmalla vanhempi levy jossa vastusten silkkipaino on väärällä puolella levyä. Musta PCB kasataan painatusten mukaisesti, vihreässä vastukset asennetaan kääntöpuolelle. Artikkelin kuvat ovat vanhemman levyn mukaan.

Mittaa osasarjan mukana toimitetut 4,7 MegaOhmin vastukset. Vaikka osan tarkkuus on 1 % näissä on heittoa. Merkitse vastuksen mittatulos ylös. Kuvassa on merkitty vain merkittävät numerot, kolme desimaalia.

Valitse mitatuista vastuksista kaksi joiden mittatulos on sama tai ovat lähinnä samoja. Kuvassa on valittu kaksi 4,680 Mohm vastusta.

Juota vastukset piirilevylle. Poiketen painatuksista vastukset juotetaan levyn toiselle puolelle. Näin mittapäästä saadaan mahdollisimman litteä.

Sama työvaihe, vastukset juotettu uudemmalle piirilevylle.

Siirrä piirilevy syrjään. Leikkaa sarjan mukana toimitettu suojattu kaapeli kahteen yhtä pitkään osaan. Jakkien päässä johtimen kangaspunos leikataan lyhyeksi ja suojamaan johto kierretään nippuun. Valkoinen johdin leikataan lyhyemmäksi kuin punainen. Esitinaa johtimien päät. Pujota kutistesukat ja jakin kuoret johtimiin.

Juota punainen johdin.

Pujota eristämätön maajohdin liittimen runkoon ja ohjaa valkoisen johtimen pää kärjen kontaktiin. Juota suojamaa ja valkoinen johdin kiinni.

Työnnä kutistesukka liittimen tyveen ja puhalla / kuumenna se kiinni. Purista vedonpoiston klipsit.

Valmistele mittapään puoleinen pää johtimesta. Esitinaa johtimien päät ja lämmitä kutistesukka paikoilleen.

Juota johdin piirilevyyn. Levyllä on merkinnät R = Red = Punainen, G = Ground = Maa ja W = White = Valkoinen.

Kiinnitä johdin nippusiteellä kiinni levyyn.

Tarkista johdotus mittaamalla. Maan ja punaisen johtimen välillä tulee olla 4.75kOhm resistanssi, maan ja valkoisen 11ohm. (Punaisen ja valkoisen välillä on 4,761ohm).

Juota nastan kahdeksan hyppylanka. Jätä pieni pätkä eristettä johtimen tyveen. Varmista kääntöpuolelta, ettei johdin jää liian pitkäksi.

Juota kanta kiinni levyyn. Levyyn on painatettu sekä kannan pinnien numerointi, että keskellä olevan ohjaustapin uran paikka. Kohdista kanta oikein päin. Ole myös tarkkana kun juotat johtimen viereisiä nastoja ettet polta johdinta rikki.
Lyhennä putkenkannan kahdeksas pinni ja taivuta edellisen työvaiheen hyppylanka vastaamaan katkaistun pinnin sijaintia. Varmista putkenkannan pinnien juotokset.

Paina octal-liitin paikoilleen. Huomioi taas nastojen numerointi sekä keskitapin ohjausura. Varmista että nämä ovat linjassa.

Juota liitin paikoilleen. Tämä työvaiheen jälkeen pakittaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta joten varmista että kaikki edellä tehty on oikein.
Kanta juotetaan lämmittämällä pinniä sivusta ja työntämällä tinaa päädyn reiästä sisään. Ole tarkkana, ettei tinaa pääse valumaan pohjapuolelta pitkin piirilevyä. Helpoin tapa on puristaa kanta ruuvipenkkiin tms. poikittain, jolloin tina ei voi valua alas.

Varmista juottamisen jälkeen yleismittarilla vastakkaisten pinnien välinen kontakti. Kaikissa nastoissa tulee olla 0 ohm, paitsi nastassa 8, jonka väliin jää 11ohm vastus.

Mittaa kaikki vierekkäiset nastat (1-2, 2-3... 7-8 ja 8-1) ettei näiden välillä ole oikosulkua.

Kun mittaukset ovat tehty kiinnitä mittapään johdin putken korvakkeeseen nippusiteellä. Leikkaa sopivan korkuiset kutistesukat ja tee niihin pieni lovi johdon läpivientiä varten. Tarvitset kaksi kerrosta kutistesukkia.

Lämmitä kutistesukat yksi kerrallaan mittapään ympärille. Mittapää on valmis.

Mikäli rakentaessa tulee virheitä, helpoin tapa on murtaa liittimen runko rikki ja irrotella liittimen holkit / nastat yksi kerrallaan pois. Mahdollisesti rikkoontuneet osat voi vaihtaa poistamalla kutistesukan. Varminta on rakentaa mittapää uusiksi, mikäli se on vioittunut.