UralTone Eurorack series Mic Pre - rakennuskuvat

UralTone Eurorack Series Mic Pre on Micro Mixerille suunniteltu lisäosa. Tämän moduulin avulla mikseriin saa lisättyä kaksi mikrofonisignaalille sopivaa vahvistusastetta.

Tässä artikkelissa käydään rakentamisen vaiheet pääpiirteittäin. Kaikkia yksityiskohtia ei käydä läpi ja arkittekin idea on lähinnä tehdä rakentaminen tutuksi pääpiirteissään.

Tässä artikkelissa käydään rakentamisen vaiheet osakokonaisuuksina ja rakentaminen tapahtuu matalat osat ensin -järjestyksessä. Näin komponentit pysyvät kiinni levyssä kun se käännetään ympäri juottamista varten.

Osalista - BOM - Bill of Material

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Kytkennän piirilevy. Kytkennän molemmat kanavat jakavat samat osanumerot.

Juota phantom jännitteen jumpperi levylle.

Oletuksena kytkentä käyttää 12V phantom syöttöä jolloin vastukset R1 ja R2 on mitoitettu sen mukaisesti. Kytkennässä on myös mahdollista käyttää erillistä 48V jännitettä, mikäli sellaisen sattuu helposti järjestettyä. Tällöin jumpperi jätetään asentamatta ja levyn kääntöpuolelle samaan kohtaan juotetaan johtimet 48V virtalähteeltä. Vastukset R1 ja R2 vaihdetaan arvoon 6.8k.

Aloita juottamalla sisääntulon suojauksen diodisillat levyn juotospuolelle

Leikkaa jalat lyhyiksi, sillä samaan kohtaan levyn komponenttipuolelle asennetaan vastuksia.

Juota vastukset levylle. Vastuksilla ei ole asennussuuntaa, joten nämä voi asentaa kummin päin tahansa. Kuvassa vastukset ovat asennettu lukusuuntaan painatuksiin nähden: raidat ovat luettavissa näin aina vasemmalta oikealle tai alhaalta ylös.

Juota mikropiirien kannat levylle. Huomioi levyn painatus ja kannan kolo piirin asennussuunnan merkintää varten.

Juota keraamiset- sekä muovikalvokondensaattorit levylle. Näilläkään ei ole määrättyä asennussuuntaa.

Juota elektrolyyttikondensaattorit levylle. Näillä on määrätty asennussuunta: Plus napa on merkitty levylle, kondensaattorissa on taas vastaavasti raita miinusnavalla. Tällä levyllä kaikki kondensaattorit asennetaan samansuuntaisesti, miinusnavat ovat oikealla.

Levyn kääntöpuolelle asennetaan isot 6800uF kondensaattorit kuvan mukaisesti. Toistaiseksi riittää, että nämä on juotettu, älä liimaa tai teippaa näitä kiinni vielä.

Työnnä IC-piirit kantoihinsa. Huomioi asennussuunta: nasta 1 on merkitty kotelossa sileällä pallolla ja / tai päädyn lovella. Nämä kohdistetaan levyn painatusten / kannan kolon suuntaisesti.

Seuraa rakentamisen hankalin vaihe: Laita kaikki paneeliin kiinnitettävät osat paikalleen. Kierrä kytkimiin mutterit niin syvälle, että korkeus vastaa 3.5mm jakkien korkeutta. Älä juota osia vielä.

Paina etulevy paikalleen. Nyt kytkentää on helpompi käsitellä. Ideana tässä on antaa osien asettua paikoilleen etulevyn ohjaamana. Mikäli paneelin osat juotetaan yksi kerrallaan, nämä voivat mennä vinoon. Tällöin esim. potentiometrejä on hankala käännellä.

Sama sivusta. Huomioi kytkimien mutterien asennuskorkeus vs. 3.5mm jakit. Kun nämä ovat yhtä korkeat, paneeli ja kytkentälevy ovat samansuuntaiset.

Juota 3.5mm jakit kiinni levyyn yhdestä pinnistä ja kiinnitä ne etulevyyn. Varmista että jakit ovat levyn pinnassa ja suorassa ja juota loput pinnit kiinni.

Jatka juottamalla kytkimet kiinni. Helpoin tekniikka on painaa osaa kohti kytkentälevyä ja juottaa se yhdestä pinnistä kiinni. Varmista ennen muiden nastojen juottamista, että osa on suorassa (yhdestä kiinnitettynä sitä voi liikutella lämmittämällä tinat uudelleen). Käytä samaa tekniikkaa potentiometreille. Paina levyyn kiinni, juota yhdestä nastasta ja kun osa on suorassa juota loput. Taita isot 6800uF kondensaattorit pystyyn jotta pääset juottamaan niiden alla oleviin padeihin. Kun nämä osat ovat kiinnitetty, leikkaa kytkentäjalat lyhyiksi ja taita kondensaattorit takaisin asentoonsa. Halutessa kondensaattorit voi kiinnitää levylle kuumaliimalla tai kaksipuoleisella teipillä.

Voit nyt kiinnittää etulevyn kokonaan kiinnittämällä kytkimien mutterit tai irrota paneeli ja asenna vasta kun loput juotokset ovat tehty. (kts. seuraavat kuvat.)

Mikäli käytät etuastetta Micromixerin kanssa, juota 10pin liitin oikeanpuoleiseen asennuspaikkaan.

Mikäli käytät moduulia ilman mikseriä, juota 10pin liitin vasemmalle. Oikean puoleisesta 10pin pad -sarjaan juotetaan lähdön johdot. Nastaparissa 3-4 on AUX, 4-5 Rch ja ja 6-7 Lch, maat vasemmalla. Juota jokaiseen johdinparit ja näiden perään käyttötarkoitukseen sopivat liittimet.

Kiinnitä XLR-liittimet paneeliin. (Huom: liittimet voivat vaihdella saatavuuden mukaan ja poiketa kuvasta olevista)

Juota lyhyet johtimet liittimistä levylle. Kierrä johtimet häiriösuodatuksen parantamiseksi. Asennuksen helpottamiseksi esitinaa johtimien päät.

Moduli on valmis! Valmista 10pin - 10pin lattakaapeli ja kytke mikkietunen Micro Mixerin bus-in liittimeen. Etuvahvistimen signaalit menevät suoraan Micro Mixerin A- , B- ja aux -bus:hin.