UralTone Soviet Fuzz kuvallinen rakennusohje

UralTone Soviet Fuzz pohjautuu noin vuonna 1980 julkaistuun ”Radio” lehden Fuzz rakennussarjaan. Kytkentä näytää olevan sukua 1967 esiteltyyn Schaller Germanium Fuzz pedaaliin mutta muutamin, vahvasti lopputulokseen vaikuttavin muutoksin. Muutosten sopivuus käytössä on ollut oletettavasti sidoksissa Neuvostoaikaisiin soittimiin.

UralTone Soviet Fuzz GT308 - BOM - Sarjan osalista

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi
PDF muotoinen yleisohje pedaalirakentajille

Pedaalin rakentaminen

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Jalkakytkinlevyn juottaminen, ledin etuvastus

Aloita rakentaminen jalkakytkimestä. Ensimmäisenä juotetaan kiinni ledin etuvastus. Tämä vastus on pakattuna erikseen muiden hardware-setin osien pussiin.

Jalkakytkimen asennus, kytkimen asentaminen levyyn

Paina jalkakytkin kiinni levyyn. Huomaa asennussuunta, kierreosassa oleva kolo tulee ylös. Levyn juotospädit voivat olla ahtaat, joten paina kytkin kiinni riittävällä voimalla. Piirilevy ja kytkin kestävät kyllä.

Jalkakytkinlevyn johtojen asennus

Leikkaa sarjan mukana toimitetusta johdosta viiden sentin pätkät. Kuori eristettä noin 3mm matkalta, kierrä säikeet yhteen ja esitinaa kuoritut johtojen päät. HUOM: Lediä ei asenneta vielä tässä vaiheessa paikoilleen!

Jalkakytkinlevy on valmis ja rakentaminen voi jatkua varsinaisen kytkennän levyn kanssa.

UralTone Soviet Fuzz -efektin piirilevy: Levylle on painatettu kaikkien osien paikat tunnisteineen. Tunnistetta vastaavat osien arvot tai tyypit löytyvät sarjan mukana toimitetusta osalistasta.

Rakentaminen on hyvä aloittaa matalista osista, jolloin osat painuvat levyn pintaan, kun näitä juotetaan kiinni levylle ja levy on käännettynä pöydän tms. pinnassa. Aloita latomalla vastukset levylle. Vastukset ovat merkitty R1, R2 jne. Vastusten arvot ovat merkitty värirenkain. Näiden tulkitsemiseen löytyy sarjan mukana toimitettu taulukko. Oikeat arvot voi myös mitata tai verrata värirenkaita ylläolevaan kuvaan. Vastusten asennussuunnalla ei ole väliä, mutta luettavuuden kannalta nämä kannattaa asentaa aina samoin päin levyn painatusten mukaan lukusuuntaan.

HUOM: R3 ja R4 ovat menneet ylläolevassa kuvassa ristiin. Sama virhe on osalistassa. 100k (ruskea-musta-keltainen) tulee oikealle paikkaan R3 ja 1k (ruskea-musta-punainen) vasemmalle paikkaan R4

Juota diodi D1 paikoilleen. Diodilla on määrätty asennussuunta. Kotelon painatettu raita kohdistetaan levyn silkkipainatuksen mukaisesti.

Juota trimmeri RV1 levylle

Juota keraaminen kondensaattori C4 levylle. Tällä osalla ei ole määrättyä asennussuuntaa.

Juota elektrolyyttikondensaattorit levylle. Levylle sopii sekä vaakaan, että pystyyn asennettavat osat. Vaaka-elkoissa kotelon toisessa päässä on ura joka kohdistetaan levyn merkitöjen kanssa. Pystyelkoissa on merkitty miinusnapa raidalla. Levyn painatuksessa on taas vastaavasti vastakkainen plus-navan merkintä. Sarja saatetaan toimittaa kummalla tahansa osatyypillä.

Juota transistorit levylle. Transistorit ovat valittu ja merkitty. Nämä asennetaan paikoilleen numeroinnin mukaisesti.

Huom: levyn silkkipainatuksessa on virhe. Transistorit asennetaan siten, että punainen asennussuuntaa merkitsevä täplä osoittaa vasemmalle. Levyssä merkintä on oikealla.

Sama työvaihe sivusta kuvattuna. Transistorit ovat nostettu hieman levyn pinnasta jotteivat nämä kuumene juotettaessa liikaa. Älä nosta näitä kuitenkaan liiaksi, transistorin kotelo on jännitteellinen / kuljettaa signaalia ettei se mene oikosulkuun kotelon tai potentiometrien kanssa.

Juota potentiometrit levylle. Kannattaa juottaa ensin vain yksi kytkentäjalka kiinni ja varmistaa että osa on niin syvälle asennettuna padiin kuin mahdollista. Kun asennus näyttää hyvältä ja osa on suorassa, juota loput kyktentäjaloista.

Juota alussa tehty jalkakytkin sekä paristoklipsi kiinni kytkentälevyyn. Paristoklipsin johdot pujotetaan levyn läpi ja juotetaan padeihin. Näin johtimeen saadaan vedonpoisto. Klipsin johtoja voi lyhentää hieman, n. 5cm. Johdon sopivaa mittaa voi arvioida laittamalla osat tilapäisesti koteloon sisälle.

Jakkinen asennus koteloon

Asenna jakit kiinni koteloon. Nämä voi jättää sormikireyteen, jolloin niitä voi pyöritellä paikoillaan kun johdot juotetaan kiinni.

DC-jakin asennus

Työnnä DC-jakki asennusreikään.

Ledin pujottaminen asennuspaikkaansa

Työnnä led asennuspaikkaansa. Soviet Fuzz on totetutettu PNP transistoreilla ja maa on tässä positiivinen. Tästä syystä led asennetaan väärin päin jalkakytkinlevyn painatuksiin nähden.
Jalkakytkimen kierreosaan laitetaan aluslevyt valmiiksi odottamaan asennusta.

Efektin elektroniikka

Tämä kokonaisuus ujutetaan koteloon.
(Huom: kuvan efektikytkentä poikkeaa artikkelin kytkennästä)

Työnnä levyt koteloon. Mikäli DC-jakki ei pysy paikoillaan voit käyttää jännitteetöntä virtalähdettä, DC-plugia tai kärkipihtejä liitimen paikallaan pitämiseksi.

Juota jakkien johdot kiinni. Sisääntilon jakin juotoskorvakkeet painetaan ennen juottamista sisäänpin. Jakkeja voi kiertää juottamista varten aina siten, että juotettava johdin ja juotoskorvake on suunnattu ylös. Juottamisen jälkeen jakkia kierretään seuraavaa johtoa varten. Aloita juottaminen kuvasta katsottuna alemmasta korvakkeesta, näin juotetut johdot siirtyvät syvemmälle koteloon, eivätkä ole edessä kun seuraavat johtimet juotetaan paikoilleen.

HUOM: UralTone sarjoissa käytetään kahta toisistaan poikkeavaa input-jakkia. Tarkista ennen juottamista kumpi versio jakkia sarjan mukana on toimitettu: https://www.uraltone.com/blog/efekti-jakit/

Kiinnitä etulevyyn sopivaksi katsomasi potentiometrin nupit. Asenna 9V paristo ja testaa toimiiko efekti. Jos laite toimii, se tulee vielä säätää.

Säätämistä varten tarvitset yleismittarin ja pienen tarkkuusruuvimeisselin. Työnnä sisääntuloon plugi, jotta efektiin tulee sähköt. Anna laitteen olla jonkin aikaa sähköissä.

Laita mittarin toinen mittapää esim. efektin kotelon pohjan ruuvin reikään. Mittaa yleismittarilla mittapistettä TP1. Säädä trimmeriä siten, että tällä nastalla on 6-8 V jännite. Lopullisen jännitteen voit hienosäätää soittamalla. Oikea arvo on siinä, missä efekti kuulostaa mielestäsi parhaimmalta.

Annetut arvot ovat suosituksia. Jännitearvojen lisäksi kannattaa kuunnella miltä efekti kuulostaa eri säädöillä.