UralTone Standard Fuzz rakennussarjapedaalin kasausohje

LINKIT:

Osta standard fuzz rakennussarja

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi


Tekninen tuki: tukifoorumien kautta: DIY-TONE.COM tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@uraltone.com

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, mutta komponenttimaailma muuttuu kovaa vauhtia, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osavalmistajia tai sarjoja. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Jalkakytkinlevyn juottaminen, ledin etuvastus
Aloita rakentaminen jalkakytkimestä. Ensimmäisenä juotetaan kiinni ledin etuvastus. Tämä vastus on pakattuna erikseen muiden hardware-setin osien pussiin.
Jalkakytkimen asennus, kytkimen asentaminen levyyn
Paina jalkakytkin kiinni levyyn. Huomaa asennussuunta, kierreosassa oleva kolo tulee ylös. Levyn juotospädit ovat ahtaat, jalkakytkin tarvitsee hieman voimaa ja suostuttelua. Tarvitset päättäväisyyttä, piirilevy ja kytkin kestävät kyllä.
Jalkakytkinlevyn johtojen asennus
Leikkaa sarjan mukana toimitetusta johdosta viiden sentin pätkät. Kuori eristettä noin 3mm matkalta, kierrä säikeet yhteen ja esitinaa kuoritut johtojen päät. HUOM: Lediä ei asenneta vielä tässä vaiheessa paikoilleen!
Vastusten juottaminen levylle
Siirrä jalkakytkinlevy odottamaan ja siirry varsinaiseen efektin kytkentälevyn rakentamiseen. Aloita juottamalla vastukset levylle. Kokoaminen kannattaa aloittaa matalimmista osista. Näin osat pysyvät piirilevyn pinnassa kun käännät sen ympäri juottamista varten
Diodien asennus levylle
Asenna diodit ja muovikalvokondensaattorit levylle. Huomioi diodien asennussuunta. Diodiin painatettu raita asennetaan piirilevyn silkkilevynpainatuksen mukaisesti. Huom. Germanium diodi kestää huonosti kuumaa. Juota diodi kiinni ripeästi.
Transistorien asennus
Asenna transistorit levylle. Transistorien asennus tapahtuu levyn silkkipainatuksen mukaisesti. Fetin asennukseen on eri vaihtoehtoja. Kuvassa (alhaalla) on asennettu sarjan mukana toimitettu 2SK30 fet.
Elektrolyyttikondensaattorien asennus
Asenna elektrolyyttikondensaattorit levylle kiinni. Huomaa näiden napaisuus / asennnussuunta. Miinusnapa on merkitty viivalla.
Levy kuvattuna sivusta
Levy sivusta, huom kondensaattorien ja pystyyn asennettujen vastusten merkinnät.
Potentiometrien ja kytkimien asennus
Juota potentiometrit paikoilleen. Juota potentiometri ensin yhdestä jalasta kiinni ja korjaa asento tarvittaessa suoraksi. Kun potentiometri on suorassa juota loput kaksi nastaa kiinni. Tonekytkin juotetaan kuvan osoittamalla tavalla.
Jalkakytkinlevyn ja efektipiirilevyn johdottaminen
Juota aikaisemmin rakennettu jalkakytkinlevy ja paristoklipsi kiinni. Paristoklipsin johtoja voi lyhentää n. 5cm.
Jakkinen asennus koteloon
Asenna jakit kiinni koteloon. Kotelon ja jakin väliin asennetaan tähtialuslevy.
DC-jakin asennus
Työnnä DC-jakki asennusreikään.
Ledin pujottaminen asennuspaikkaansa
Työnnä led asennuspaikkaansa. Huomioi ledin napaisuus. Ledin lyhyempi jalka / viistetty on merkitty levyyn. Pystysuuntaan katsottuna (johdot ylös) viistetty sivu / lyhyempi kytkentäjalka tulee vasemmalle.
Efektin elektroniikka
Tämä kokonaisuus ujutetaan koteloon.
Levyjen kiinnitys koteloon
Asenna levyt koteloon. Pujota ensimmäisena paristoklipsin johdot ulostulojakin alta. Tämän jälkeen pujota kytkin paikoilleen. Efektilevyn asentamisessa tulee olla tarkkana ettei DC-jakki putoa paikoiltaan. (Tätä voi pitää virrattomalla DC-johdolla tai plugilla kiinni). Asenna halutessasi etulevy paikoilleen. Kiinnitä mutterit sormin ja sovittele levy nätisti paikoilleen. Kun kaikki istuu halutusti, tinaa DC jakki kiinni. Led asennetaan siten, että tämä työnnetään etulevystä läpi ja juotetaan kiinni.
(Huom: kuvassa toisen kytkennän piirilevy)
Jakkien johdotus
Juota jakkien johdot kiinni.

HUOM: UralTone sarjoissa käytetään kahta toisistaan poikkeavaa input-jakkia. Tarkista ennen juottamista kumpi versio jakkia sarjan mukana on toimitettu: https://www.uraltone.com/blog/efekti-jakit/
Etulevyn viimeistely
Kiristä etulevyn mutterit ja kiinnitä potentiometrien nupit. Efekti säätämistä vaille valmis kokeiltavaksi!

Mukavia soitteluhetkiä!

Jos tulee mitä tahansa kysyttävää tai haluat antaa palautetta niin ole meihin epäröimättä yhteydessä!