1000uF 35V elektrolyyttikondensaattori 105c

1,50 € 1,21 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-210-1V12X25