100uF / 400v elektrolyyttikondensaattori, pysty

3,00 € 2,42 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-110-2W18X30EL