2200uF 35V elektrolyyttikondensaattori 105c

0,90 € 0,73 €
Varastossa
Varastossa
Tuotekoodi
518-222-1V16X26