UralTone Minisynth - kuvallinen rakennusohje

UralTone MiniSynth on pienikokoinen analogisyntetisaattori. Rakennussarjan suunnittelun ytimessä on ollut ajatus suunnitella hyvän kuuloinen ja suhteellisen monipuolinen soitin joka myös tuottaa rakentajalleen iloa ja mahdollisuuksia tutustua analogiseen syntetisaattoritekniikkaan.

Laitteella on useampia esikuvia: Yhden oskillaattorin syntetisaattori kompaktissa koossa on lainaa Roland MC202:sta. Normaloitu signaalitie mahdollisuudella patchata signaali- ja modulaatioreititys uusiksi on tuttu ARP 2600:sta kun taas ennakkoon kytkimillä valitut modulaatiolähdöt ovat tuttuja Odyssey:stä. MiniSynth kytkentä käyttää 80-luvulla käytettyjen Curtis Electromusicin CEM-piirien Alfa Rpar uustuotanto versioita. Syntetisaattorin ytimenä on AS3394 jonka alkuperäistä versiota on käytetty esim. Sequential Six Trakissa ja Multitrakissa. Tämä piiri sisältää syntetisaattorin, VCO-VCF-VCA -ketjun yhdellä piirillä. Envelope generaattorina on 3310 ja LFO:ssa käytetään hieman toisella kulmalla 3360-piiriä.

"Kotikenttälisänä" MiniSynthiin on lisätty overdrive-kytkentä joka on sukua UralTonen Du-o-Fuzzille. Rinnakkaissäröjä on kaksi, toinen oskillaattorin perässä, toinen lähdössä. Tämä lisää syntetisaattoriin entistä enemmän luonnetta ja särmää.

UralTone MiniSynth rakennussarja - BOM - Sarjan osalista

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Mikrosynth rakennetaan yhdelle piirilevylle ja valmis levy kiinnitetään etupaneliin. Etupaneelia käytetään rakentamisen lopussa etulevyyn asennettavien osien kohdistamiseen ja paneelia asennetaan paikalleen rakentamisen aikana useampi kerta. Suosittelemme perehtymään rakennusohjeeseen ennen kasaamisen ryhtymistä. Näin rakentamisesta jää mieleen selkeä idea, miten se tapahtuu.

MiniSynth -kytkentälevy. Osien numerointi ja arvot ovat painatettu levylle.

Rakennusohje noudattaa UralTone rakennussarjoista tuttua matalat osat ensin -järjestystä. Tämä helpottaa rakentamista, sillä osat painautuvat levyn pintaan kun levy käännetään ympäri juottamista varten.

Rakentaminen aloitetaan vastuksista. Sarjan vastukset ovat lajiteltu neljään eri pussiin. Yllä olevassa kuvassa on asennettu vastukset alueella 10ohm - 7.5kohm. Vastuksilla ei ole määrättyä asennussuuntaa, mutta hyvän käytännön mukaisesti nämä voi asentaa lukusuuntaan jolloin värikoodit ovat saman suuntaiset levyn painatusten kanssa. Tämä helpottaa osien arvojen lukemista.

Jatka seuraaviin kokoihin. Kuvassa on vastukset 10k - 91k sekä 100k - 4.7Mohm.

Juota viimeiseksi 0.1% toleranssin vastukset levylle. Nämä on merkitty erikseen ympyrällä.

Juota diodit levylle. Huomioi asennussuunta, diodin koteloon on painatettu raita. Tämä kohdistetaan piirilevyn painatusten mukaisesti. Diodi D15 on Zener diodi: Älä sekoita tätä saman näköisiin 1N4148 diodeihin.

Diodien jälkeen juota IC-kannat. Huomioi kannan päädyn kolo joka merkitsee IC:n asennussuunnan. Kohdista tämä levyn painatusten mukaisesti.

Juota muovikalvo- sekä keraamiset kondensaattorit levylle. Näillä osilla ei ole määrättyä asennussuuntaa.

Huom: Kuvasta puuttuu yläkulman C73. Juota myös tämä levylle.

Juota elekrtolyyttikondensaattorit levylle. Elektrolyyttikondensaattoreilla on määrätty napaisuus ja asennussuunta. Kondensaattorin kotelon raita osoittaa miinusnavan puolen. Tällä puolella kytkentäjalka on myös lyhyempi. Tämä pää kondensaattorista kohdistetaan valkoisen puoliympyrän padiin.

Huom: C71 ja C72 ei asenneta.

Juota kolmipinniset TO92 kotelon komponentit, transistorit ja regulaattorit levylle. Kotelon muoto (viistetty sivu) ja painatus levyllä kohdistetaan toisiinsa. Paina osat melko syvälle levylle. Kytkentälevyn ja etupaneelin välinen tila on vain 12mm korkea.

Juota kela L1 sekä trimmerit RV25 ja RV27 levylle.

Huom: kela L2 ei asenneta

Taita DC-DC moduulin pinnit tiukassa kulmassa 90° kulmaan.

Juota moduuli levylle.

Huom: vasemmanpuoleista moduulia ei asenneta.

Kaikki ainoastaan levylle asennetut komponentit ovat nyt paikoillaan. Seuraavissa työvaiheissa asennetaan paneeliin kiinnityvät osat. Asentamisessa käytetään etupaneelia apuna jolloin osat asettuvat oikeille paikoilleen ja suoraan.

Paina potentiometrit ja kytkimet paikoilleen. Älä juota osia vielä.

Huom: Vipukytkimet SW5 ja SW12 ovat kaksiasentoisia, muut ovat kolme.

Paina etupaneeli paikoilleen ja kiinnitä potentiometrit. Näin nämä kiinnittyvät etulevyn pintaan.

Juota sekä potentiometrit että kytkimet levyyn kiinni.

Poista etulevy ja juota liukupotentiometrit levylle. Varmista ennen kaikkien juotospisteiden juottamista että osa on suorassa. Voit käyttää etupaneelia apuna kohdistuksessa.

Paina kiertokytkimet levylle. Taita kiertokytkimien pieni metallinen ohainnasta alas ja asenna muovinen prikka. Älä juota vielä

Kiinnitä kiertokytkimet etupaneeliin. Tämä nostaa kytkimet oikealle asennuskorkeudelle. Juota lopuksi kytkimet kiinni.

Paina 3.5mm monojakit (20kpl), stereojakit (2kpl) ja dc-jakki levyyn. Älä juota vielä. Työnnä etupaneeli taas paikoilleen ja kiinnitä se ylemmän rivin muutamasta potentiometristä kiinni. Anna jakkien pudota etupaneelia vasten ja juota kiinni.

Huom: stereojakki on hieman matalampi joten asennus tulee tehdä etupaneelin tasalle, ei piirilevyn.

Juota stereojakkien maadoutuskorvakkeeseen hyppylangat.

Huom: DC jakin ja stereojakkien juotoskorvakkeet ovat melko korkeat. Leikkaa nämä lyhyiksi juottamisen jälkeen.

Pujota ledit niiden padeihin. Huomioi asennussuunta, kotelon viistetty sivu kohdistetaan piirilevyn painatusten mukaisesti.

Paina taas etulevy paikalleen ja anna ledien pudota etulevyn reiän läpi. Juota ledit kiinni.

Viimeisenä asennetaan trimmerit. Ennen asennusta voit esiasettaa trimmerit arvoihin jotka ovat lähempänä tavoitetta kuin tehtaan toiseen laitaan säädetty arvo. Asettaminen haluttuun arvoon ei ole pakollista, mutta saattaa helpottaa säätöä, kun lähtökohta on liki haluttua lopputulosta.

Trimmerien ohjearvot ovat merkitty kytkentäkaavioon ja ilmoitettu pinnien 1,2 tai 2,3 välisellä arvolla.

Huom: trimmereiden arvot ovat merkitty formaatissa xxy, jossa xx ilmaisee arvon kaksi ensimmäistä numeroa ja y perään lisättävien nollien määrän. Esim. 503 on 50 000, eli 50kohm.

Trimmerien asennus tapahtuu samalla periaatteella kuin edellä asennettujen osien. Laita trimmerit piirilevylle mutta älä juota vielä. Asenna etupaneeli muutamalla mutterilla kiinni. Käännä levy ylösalaisin (paneeli osoittaa alas ja ohjaa trimmerit etupaneelin reikien läpi. Kun nämä ovat paikoillaan, juota osa kiinni. Poista lopuksi etupaneeli.

Huom: Työn voi tehdä osissa. Kaikkien seitsemän trimmerin asettaminen kerrallaan oikein voi olla hankalaa.

Kytkentä on nyt valmis testauksiin. Tarkista ensin ennen virtojen kytkemistä, että kaikki komponentit ovat siististi levyn pinnassa ja juotospuolella ei ole katkomattomia lankoja tms.

Kun kaikki näyttää hyvältä, kytke virtalähde. Mittaa jännite U3 pinnin 11 ja maan väliltä. Jännitteen tulee olla noin -12V. Kaikki paitsi vasemman reunan midi-in jakki ovat rungosta kytketty maahan. Mikäli jännite puuttuu kytke virrat pois ja aloita vianetsintä.

Seuraavaksi mittaa jännite U3 pinniltä 4. Jännite tulee olla n. 12V.

Mittaa jännite U4 pinniltä 25. Jännite on 5V.

Säädä -6.5V jännite kohdalleen. Laita yleismittarin toinen mittapää jakin runkoon ja mittaa jännite U4 kannan pinniltä kolme. Säädä jännite oikeaksi trimmerillä RV29.

Kytke virrat pois ja asenna IC-piirit kantoihin. Kytke virrat. Varmista -6.5V jännite. LFO-ledit alkavat vilkkua säädetyn nopeuden mukaan. Kytke syntetisaattoriin sekä CV-Gate -lähde (Key CV IN, Gate In) sekä kuulokkeet tai muu äänen tarkkailuun sopiva laite. Vire on tässä vaiheessa väärä, mutta voit jo nyt kokeilla kytkennän toiminnat läpi. Mikäli jokin osio ei toimi odotusten mukaisesti sammuta laite ja tarkista kytkentä.

Säätämiseen tarvitset CV lähteen joka on mielellään tarkka. Mittaa käyttämäsi koskettimiston tms. CV eri korkeuksilta. Mikäli jännite ei ole lineaarinen useamman oktaavin / voltin alueella, säätö menee vastaavasti vinoon. Yhdelle laitteelle säätämisestä ei sinänsä ole haittaa, mutta näin tehtynä säätö ei toimi muiden CV/Gate soittimien kanssa oikein.

Säädöt:

 • Säädä kaikki potentiometrit nollaan paitsi CUT OFF joka käännetään täysille. Mikserissä BALANCE käännetään vastapäivään. VOLUME säädetään sopivaksi.
 • Käännä OCTAVE-kytkin matalimmalle oktaavillle vastapäivään.
 • Aseta TUNING säätö keskelle.
 • WAVETORM joko saha tai kanttiaalto.
 • Käännä kaikki modulaatiokytkimet keskiasentoon.
 • Käännä VCA MODE keskelle DRONE -asentoon.

Kalibrointi:

 1. Varmista, että CV jännite on 0V. Käännä OSC RANGE niin että soiva ääni on todella matala. Ohjeen oletus on, että ohjaavan laitteen alin kosketin on C0 = 0V. Mikäli alin kosketin on F, käytä F0-F2 C:n sijaan, mikäli soittimesta lähtevä CV = 0V alimmalla F koskettimella.
 2. Soita C2 (kaksi oktaavia alimmasta C:stä). Säädä OSC RANGE kunnes vire on oikea. Mikäli käytössäsi ei ole viritysmittaria, voit verrata virettä toiseen soittimeen.
 3. Soita C0 ja käännä OSC SCALE trimmeriä, kunnes vire C0:ssa on oikein.
 4. Palaa kohtaan 2 ja toista kohtia 2 ja 3 kunnes vire on oikein.
  Huom: Jos C0 on liian matala, voit skaalata esim. C1-C3 välille. Säätö kannattaa levittää kahdelle oktaaville tai enemmän, jolloin alue on suurempi ja helpompi säätää.
 5. Käännä OCTAVE kytkin myötäpäivään ylimpään asentoon. Säädä OCT TUNE trimmerillä vire oikeaksi.
 6. Valitse aaltomuodoksi kanttiaalto. Säädä PW OFFSET trimmeriä kunnes kanttiaalto on 50 % leveä. Säädön voi tehdä joko oskilloskoopilla tai korvakuulolla. Symmetrisen kanttiaallon soundi on "ontto". Voit verrata soundia SUB OCT lähtöön.
 7. Kytke patch kaapeli AUDIO IN jakkiin ja säädä BALANCE myötäpäivään oikealle. Jätä johdon toinen pää kytkemättä. Näin VCF:lle ei syötetä signaalia. Käännä VCF:n keskimmäinen MOD SRC kytkin asentoon KEY CV ja MOD AMT täysille. Käännä RESONANCE:a kunnes filtteri alkaa oskilloimaan. Käännä tarvittaessa CUT-OFF säädintä jotta soiva taajuus on kuultavissa. Irrota CV syöttö tai soita alin C0.
 8. Säädä FILT RANGE siten, että CUT OFF säätimen nollassa kuultava taajuus niin matala, että se on hädin tuskin kuultavissa ja taas vastaavasti CUT OFF säätimen ollessa täysillä taajuus mene yli kuuloalueen. Näin CUT OFF potentiometrin alue asettuu siten, että filtteri on täysin auki tai kiinni potentiometrin asennon mukaan.
 9. Kytke taikaisin CV lähde ja soita C3. Säädä CUT OFF noin puoleenväliin arvoon jossa oskillointi vastaa C:tä.
 10. Soita C1 ja säädä FILT SCALE trimmeriä ja säädä siten, että kuulet kaksi oktaavia alemman C:n kuin kohdassa 9.
 11. Soita taas C3 ja ja säädä FILT RANGE kunnes ylempi C on taas vireessä.
 12. Toista kohda 10-12 tarvittavan monta kertaa. Tämä säätö tapahtuu samoin kuin oskillaattorin säätäminen ja asettaa fillterin ohjausken 1V/oct skaalalle.
 13. Viimeisenä säätönä tehdään särön määrä. Tämä tehdään oman maun mukaan säätämällä DRV GAIN trimmereitä. Nämä trimmerit voi säätää myös paneelin läpi myohemmin. Trimmerien osoittaessa noin klo 8:00 (trimmerit ovat levyllä väärin päin, potikka-asennossa klo 2) särö on suurimmillaan käyttökelposena. Tätä suuremmalla arvolla kytkentä menee liiaksi tukkoon.

Kaikkiin säätöihin pääsee käsiksi vaikka etupaneeli on asennettu paikoilleen. Kannattaa kuitenkin koekäyttää laite ennen lopullista kokoonpanoa jolloin mahdolliset purkutyöt eivät ole suuria.

Säätämiseen voi käyttää eri välineitä: Oskilloskoopilla säädön voi tehdä kuvan mukaan: Säädä aikavakio siten, että C0 aaltomuoto on yhden ruudun mittainen ja C2:lla aaltoja mahtuu ruutuun tasan neljä. Taajuuslaskimella taajuus on myös kerrannainen. Vireen voi säätää korvalla ilman mittalaitteita käyttämällä referenssinä viressä olevaa soitinta. Käyttämällä syntetisaattoria jossa on CV lähtö sen tuottamaa ääntä voi käyttää samanaikaisesti verrokkina CV jännitteiden syöttämisen sivussa.

Kun säädöt ovat valmiit kiinnitä etupaneeli ja asenna haluamasi nupit. Paina valmis syntetisaattori koteloon, kiinnitä kulmien ruuvit ja asenna pohjaan kumitassut. Laite on valmis käyttöön!

Mukavia soittohetkiä!


MIDI:stä

MiniSynth piirilevyllä ja etupaneelissa on valmius sisäiselle MIDI-CV sovittimelle. Pinout levyllä on sama kuin Midi-Hardware MiniCV -sovittimella. Kytkentään voin myös sovittaa minkä muun tahansa MIDI to CV sovittimen. Levyllä on valmis 5V syöttö ja sisääntulot VCO ja VCF CV:lle sekä Gate-signaalille. CV sisääntulon resistanssi molemmissa on 100k / 1V/Oct.

[related_products is_auto_added="1"]