UralTone Phase 90 - rakennusohje

UralTone Phase 90 on versio MXR Phase 90 efektistä pienin muutoksin. Näitä mm. moduloinnin syvyyssäätö. Aiemmista rakennussarjoista poiketen Phase 90 rakennetaan poraamattomaan 1590BB koteloon. Poraus on helppoa rakennussarjan valinnaisena lisäosana toimitettavan porausjigin avulla.

UralTone Phase 90 - BOM - Sarjan osalista

Yleisohjeita rakennussarjojen kasaamisen tueksi
PDF muotoinen yleisohje pedaalirakentajille

Pedaalin rakentaminen

Tarkista aina ensin, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa. Jos löydät puutteita ota yhteyttä sähköpostitse tai sivujen "ota yhtettä" lomakkeen kautta. Huomaa, että komponentit voi olla hiukan eri näköisiä kuin valokuvissa. Huomaa, myös että osien jännitekestot voi olla korkeampia kuin mitä listassa lukee. Lue osalistan huomiot tarkasti.

Seuraa alla olevien kuvien kokoamisjärjestetystä. Pyrimme pitämään komponenttien mallit samoina, joten joudumme joskus huonon saatavuuden vuoksi vaihtamaan osan valmistajaa tai mallia. Eli jos jokin osa on hiukan eri värinen, älä säikähdä, jokaisessa komponentissa on tarvittavat arvot merkitty osan kylkeen.

Aloita kotelon poraamisella. Merkitse porattavat reiät käyttämällä poraustempatea tai poraa suoraan mallin läpi. Jigiin on merkitty eri porausvaihtoehtoja. Näistä porataan molemien sivujen reiät annettujen halkaisijoiden mukaan. Asemoi sivu kotelon sivun tasalle ja poraa.

Kanteen porataan kaksi potentiometrin reikää ø:7mm ja oikealle kytkimen reikä ø:6mm. Näiden lisäksi porataan keskelle alas sekä 3mm reikä led:lle ja 12mm reikä jalkakytkimelle. Helpoin työkalu tähän on 1mm portain poraava 3-12mm askelpora. Jälleen, kohdista poraustemplate kannen reunojen mukaisesti.

Lopuksi siisti metallipuru reikien reunuksilta.

UralTone Phase 90 -efektin piirilevy: Levylle on painatettu kaikkien osien paikat tunnisteineen. Tunnistetta vastaavat osien arvot tai tyypit löytyvät sarjan mukana toimitetusta osalistasta.

Rakentaminen on hyvä aloittaa matalista osista, jolloin osat painuvat levyn pintaan, kun näitä juotetaan kiinni levylle ja levy on käännettynä pöydän tms. pinnassa. Aloita latomalla vastukset levylle. Vastukset ovat merkitty R1, R2 jne. Vastusten arvot ovat merkitty värirenkain. Näiden tulkitsemiseen löytyy sarjan mukana toimitettu taulukko. Oikeat arvot voi myös mitata tai verrata värirenkaita ylläolevaan kuvaan. Vastusten asennussuunnalla ei ole väliä, mutta luettavuuden kannalta nämä kannattaa asentaa aina samoin päin levyn painatusten mukaan lukusuuntaan.

HUOM: R29 ei asenneta.

Juota diodit paikoilleen. Diodilla on määrätty asennussuunta. Kotelon painatettu raita kohdistetaan levyn silkkipainatuksen mukaisesti. Huom: D1 ja D2 ovat eri tyyppiä mutta ovat kytketty levyllä rinnan. Näiden pieniä merkintöjä ei tarvitse selvitellä suurennuslasilla, riittää kun kaksi pienempää ovat paikoissa D1 ja D2.

Juota IC-piirien kannat levylle. Kantojen päädyssä on puoliympyrän muotoinen lovi osoittamaan komponentin asennussuunta. Levylle on painatettu kannan muotoa vastaava ääriviiapiirros - kohdista kannat näiden mukaisesti.

Juota trimmeripotentiometrit RV1 ja RV4 levylle.

Juota keraamiset sekä polyesteri -kondensaattorit levylle. Näillä ei ole määrättyä asennussuuntaa.

Osien arvo on merkitty kolmella numerolla. Kaksi ensimmäistä osoittaa arvon kaksi ensimmäistä lukua, kolmas luvun perään lisättävän nollien määrän. Esim. 473 = 47000pF = 47nF.

Juota transistorit Q1 -Q5 levylle. Kohdista kotelo (viistetty sivu) levyn painatusten mukaisesti.

Juota elektrolyyttikondensaattorit levylle. Näissä komponenteissa on merkitty miinusnapa raidalla sekä lyhyemmällä kytkentäjohdolla. Levyn painatuksessa on taas vastaavasti valkoinen puoliympyrä. Kohdista painatusten mukaisesti ja juota kiinni.

Juota sisään- ja ulostulon 6.3mm pcb jakit, DC-jakki sekä pariston klipsi. Paristoklipsin johdot pujotetaan levyn reiä'istä läpi vedonpoistoksi. Paristoklipsin johtimia voi lyhentää tarvittaessa.

Työnnä IC- piirit kantoihin. Huomioi asennussuunta, kannan kolo ja piirin merkinnät, viiste kotelon päädyssä tai rengas pin 1 kohdalla osoittavat samaan suuntaan.

Potentiometrin ohjainnasta poistettu

Seuraavaksi juotetaan potentiometrit kiinni levylle. Molemmistsa potentiometristä poistetaan kiertymistä estävä ohjainnasta pois. Tämä irtoaa vääntämällä tai leikkaamalla sivuleikkureilla. Valualumiini murtuu poikki melko vaivatta.

Juota potentiometrit levylle. Juota ensin yksi kytkentäjalka kiinni ja varmista että osa on suorassa ja niin syvällä kun mahdollista. Tarvittaessa lämmitä juotos ja siirrä osaa. Lopuksi juota kaksi muuta jalkaa kiinni.

Juota vipukytkimeen hyppylangat.

Paina jalkakytkin levyn padeihin. Älä juota vielä, mutta poista tarvittaessa toinen mutteri ja muovinen aluslevy, sekä kierrä alempi mutteri pohjaan. Jos kytkimessä ei ole muttereita, kierrä kuvan mukaiset osat paikalleen. Pujota edellä valmisteltu kytkin padeihinsa, kierrä tähänkin mutteri ja aluslevy. Viimeisenä pujota led padeihin. Huomioi ledin napaisuus, lyhyempi (miinus) kytkentäjalka tulee neliön malliseen padiin.

Lopuksi työnnä kytkentä koteloon.

Kiinnitä etulevyn osien sekä jakkien mutterit paikoilleen. Työnnä led etulevyn läpi.

Varmista, että levy on kutakuinkin samassa tasossa kuin kotelon kansi / pohja. Kierrä jalkakytkimen. mutteria tarvittaessa auki / kiinni. Lopuksi juota vipu- ja jalkakytkin sekä led kiinni levyyn.

Ruuvaa nupit kiinni potentiometrien akseleihin. Phase 90 on valmis. Punainen on uusi oranssi.

Kytke efektiin virrat ja testaa. Efekti ei luultavimmin tee vielä mitään, vaan se tulee säätää. Kierrä RV1 "Bias Voltage" trimmeriä kunnes efekti on voimakkaimmillaan tai parhaan kuuloinen. RV4 "Resonance Trim" säätää Script-kytkimen takaisinkytkennän määrää. Mikäli trimmeri on kutakuinkin keskellä takaisinkytkennän resistanssi on 24k joka vastaa alkuperäisen kytkennän arvoa. Säädön voi myös suorittaa kuuntelemalla.

[related_products is_auto_added="1"]